De aanwezigheid van de georganiseerde tuinbouwers die opkwamen voor hun medelid Abram Wit had tot gevolg dat een talrijke politiemacht in de zaal aanwezig was om eventuele ongeregeldheden te voorkomen. Gelukkig behoefde er niet te worden ingegrepen, gegadigden voor het bedrijf dienden zich niet aan wat door de aanwezige tuinbouwers met een daverend applaus werd beloond. Het bedrijf van Wit aan de Wateringskant. Crisiscomités Er werden plaatselijke crisiscomité's opgericht die ten doel hadden de nood lijdenden te helpen met de eerste levensbehoeften als brandstof, levensmiddelen, wollen dekens, kleding, schoenen en klompen. Met Sint Nicolaas kregen de kinderen van hulpbehoevende gezinnen surprises aan geboden. Het benodigde geld werd verkregen door collectes en subsidies van het landelijk crisiscomité. In de gemeente Oude Niedorp telde het crisiscomité twaalf leden, afkomstig uit alle lagen van de bevolking. Zo waren onder meer tegenwoordig afgevaardigden uit de R.K. en Protestantse middenstand met de R.K. arbeidersbond "St. Deus Dedit" en de moderne arbeiders bond. Blijkbaar was de animo om zitting in het comité te nemen niet al te groot want bedankjes kwamen nog al eens voor. Bezuinigingen. Allerwegen werden bezuinigingen doorgevoerd. De gemeenten gingen de subsidies voor verenigingen beknotten waarvan vooral culturele verenigingen de dupe werden. In Oude Niedorp ging men er toe over een gedeelte van de straatverlichting uit te schakelen, terwijl het verstrekken van consumpties en sigaren tijdens raads vergaderingen werd afgeschaft. Hiermede kon een bedrag van 100,worden uit gespaard. Enkele raadsleden stelden nog voor een goedkoper sigaartje te verstrekken omdat ze bevreesd waren dat er in de toekomst raadsleden met een grote pruim tabak achter de kiezen zouden vergaderen of dat ze hun pijp gingen stoppen met zelf gekochte tabak. De van boven af opgelegde salarisverlaging voor burgemeesters en ambtenaren gaf, veel stof tot praten en tegenstrijdige meningen te horen. Vooral de socialisten waren sterk gekant tegen een verlaging van de lonen. Zij vroegen zich af waarom de jaarwedden van de ambtenaren de ups en downs van de conjunctuur moesten volgen.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1985 | | pagina 5