atxrffting „tjifltarifirfj ttiriuirp" ~£QL Informatieblad nummer 4. mei 1985. Inhoud: Verslag van de secretaris. De crisisjaren 1930 - 1940. Het chalet van Lutjewinkel. De toepassing van halve molenroeden bij de molens in de Niedorper Kogge. Lijst van donateurs. Op deze tekening van Jac. Oudt zien we het "oostend" van Winkel met het schilderachtige in 1844 gebouwde kerkje. Zoals bekend is het kerkje in verband met verzakking aan een noodzakelijke restauratie toe voor welk doel men thans bezig is geld bijeen te brengen, een streven wat wij van harte ondersteunen.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1985 | | pagina 1