-7- DIRCK REMBRANTSZ. Dirck Rembrantsz. werd in 1610 in Niedorp geboren en zou zijn hele leven hier blijven wonen. Hij overleed in 1682 op 72 jarige leeftijd. Dirck had inderdaad, zoals op zijn grafsteen staat "een schrander hooft" en onderhield een aanzienlijke briefwisseling met binnen- en buitenlandse geleer den. Volgens overlevering zou zijn eigenlijke beroep schoenmaker zijn. Of dit waar is laten we in het midden; aannemelijker is echter dat zijn broer bij wie Dirck Rembrantsz. inwoonde, schoenmaker was. BRIEFWISSELINGEN Dirck onderhield een uitgebreide briefwisseling met buitenlandse geleerden: Zo had de Franse wijsgeer Descartes, die rond 1640 enige jaren in Egmond Binnen woonde, grote waardering voor de bekwaamheden en verdiensten van Dirck Rembrantsz Descartes rekende de eenvoudige Dirck Rembrantsz. tot zijn beste vrienden. Verder stond hij in briefwisseling met de bekende Leidse hoogleraar Frans van Schoo- ten en de staatsman Nicolaas Witsen, wiens brieven getuigen van grote achting voor de Niedorper Hevelius of Hevel, een beroemd sterrenkun dige uit Dantzig en de Nederlandse wis- en sterrenkundige Christiaan Huygens behoor den tot zijn vriendenkring. tekening van Jan Bouman uit de Volkskrant, een wekelijkse rubriek 'Het merckwaerdig- ste meyn bekent' periode 1954-1960 Er is een brief bewaard gebleven, die in 1663 door Bagge Wandel uit het Noor se Arendal aan hem was verzonden. Bagge Wandel vraagt in deze brief aan Dirck Rembrantsz. om enkele voorbeelden van berekende op- en ondergangen der maan in het jaar 1665. Voor de te nemen moeite wordt hem drie vaam brandhout toegezegd. In een werk van Nicolaas Witsen over Noord en Oost Tartarije is ook een brief van Rembrantsz. opgenomen met aanmerkingen over de reizen van Nederlanders ter ontdekking van Tartarije. LERAAR Dirck Rembrantsz. gaf ook aan vele leerlingen onderwijs in de wis- en stuur manskunst Zo is bekend dat Cornelis van Leeuwen, een leerling van hem, in 1661 te Am sterdam de Wiskonst onderwees. Andere bekende leerlingen van hem waren Pieter Maassen Smit, die zelf in 1680 weer onderwijs gaf in de stuurmanskunst te Blokzijl en dan Pietersz Neuvel,

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1984 | | pagina 8