-6- DIRCK REMBRANTSZ. VAN NIEROP, EEN BEKEND WIS- EN STERRENKUNDIGE. Grafsteen uit de 17e eeuw herinnert nog aan dit "schrander hooft". Dirck Rembrantsz. van Nierop, een naam die een groot deel van de Niedorpers weinig zal zeggen. Toch was deze Dirck Rembrantsz. één van de beroemdste wis- en sterrenkundigen in de 17e eeuw, tevens schreef hij boeken over de stuurmanskunst en gaf ook les hierin. Tegenwoordig herinnert een blauwe grafsteen aan de voet van de eeuwenoude kerktoren te Nieuwe Niedorp ons nog aan deze merkwaardige man. Op de blauwe hardstenen zerk die in het gras ligt staat het volgende grafschrift gebei teld Dirck Rembrantsz Out omtrent 72 jaar Mr in de wiskonst Hier rust dat schrander hooft Die d'eclips recht verlichten D'astronomi wist te stichten Syn glorie nooit verdooft. Hij toond' ons dat de son stilstond, d'aertkloot draayde. En hoe de dwaalder swaayde uyt waare wysheyts bron, schoon menigh hiermee spot. Syn wyser der planeeten Doet elck de waarheyt weeten. Nu rust syn siel in God. den 4 november 1682 Eeuwenlang zijn de kerkgangers in de Nederlands Hervormde Kerk over deze blau we grafsteen gegaan, totdat in 1875 de prachtige oude kruiskerk werd afgebro ken. Maar een nieuwe kerk stond al weer op stapel die in december 1877 werd ingewijd. Het verhaal wordt eenzijdig maar in 1963 werd er weer gesloopt. Door achterstallig onderhoud en dure restauratie, gepaard gaand met vermin derd kerkbezoek, moest de kerk worden afgebroken. De toren is aan de sloopwoede ontkomen en later grondig gerestaureerd zodat het nu weer een sieraad voor het dorp is. Met gebruikmaking van de oude kerkfundering werd een modern en veel kleiner kerkgebouw gesticht waarvan de feestelijke ingebruikneming in 1966 plaats vond. Op een steenworp van de kerktoren staat nog steeds het cafë "De Roode Een hoorn"; dit cafë is ook van hoge ouderdom want in de 17e eeuw stond deze herberg reeds in de schaduw van de kerk. GRAFSTENEN IN DE OUDE KERK Als gevolg van de afbraak der oude kerk in 1963 kwamen meer dan 100 graf stenen te voorschijn. Een 25 stenen met de meest interessante opschriften en voorstellingen kregen mede door toedoen van het gemeentebestuur een goed plaatsje rond de oude kerktoren. De minder belangrijke grafstenen waarvoor een geschikte plaats ontbrak werden verkocht, een gedeelte werd weer als vloer in de gerestaureerde Doopsgezinde Kerk van Koog aan de Zaan gebruikt. Ook kreeg een deel van de overtollige zerken een plaats rond de Nederlands Hervormde Kerk van Hoogwoud. Gedurende de Gouden Eeuw werd de Wis- en Sterrenkunde veelvuldig in de zee varende landen beoefend. Voor de scheepvaart was de Wis- en Sterrenkunde onontbeerlijk. Eén van die bekende wis- en sterrenkundigen van Dirck Rem brantsz. van Nierop, tevens was hij tijdens zijn leven een zeer goed onder wijzer in de stuurmanskunst.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1984 | | pagina 7