V? Lp -5- aantal wijzigingen heeft ondergaan. Rond 1924 heeft de laatste ingrijpende verbouwing plaatsgevonden. In die tijd is namelijk ook de stenen trap aan de buitenkant van het gebouw geplaatst UURWERK Op ëén van de planken die ook tijdens de restauratie werd vervangen stond een interessan te beschrijving van de wijze waarop de snelheid van het uurwerk in het torentje kon worden gecontroleerd. Zoals ik hiervoor al even heb aangehaald stamt het uurwerk uit de 17e eeuw. Eerst met de hand opgewonden en naderhand, in het tijdperk van de elek triciteit, aangedreven door een elektromotortje heeft het uurwerk tot ver in de 20e eeuw zijn plichten vervuld. Jan van Dijk, de alom beken de handelaar in lompen en me talen, heeft tenslotte het uurwerk voor de oudijzerprijs gekocht Jan, de zoon van de dorpsveld wachter in Winkel, heeft het uurwerk niet verkocht maar jarenlang bij wat oude rommel bewaard. Het is uiteindelijk Rob Leguit uit Nieuwe Niedorp geweest die dit historische werkstuk in zijn bezit kreeg. Helemaal kompleet is het niet, maar het slagwerk is nog in takt en het wordt zorgvuldig behan deld. De letterlijke tekst over het uurwerk (geschreven in 1895) luidt als volgt: Controlering der gang van het uurwerk: precies 40 slingeringen per minuut of 20 retours verklaring ijzerrad loopt eens per uur rond heeft 96 tanden rondsel gangrad 6 spaken gaat dus 16 keer rond per uur het gangrad heeft 75 tanden dus 75 x 16 1200 elk uur heeft 3600 seconden geteld dan 1200 3 alzoo duurt elke heen en teruggaande slinger beweging precies 3 seconden 20 retours of 40 slingeringen precies in de minuut Tekening: Jac. H. Oudt Herman Fijnheer.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1984 | | pagina 6