V5 Voor: -1- VERSLAC VAN DE SEKRETARIS OORKONDE Kort voor dit informatieblad U bereikt, heeft er voor onze stichting een wel zeer belangrijke gebeurtenis plaatsgevonden, namelijk de uitreiking van onze eerste oorkonde Met algemene stemmen is besloten deze toe te kennen aan de heer L. Wissink te Nieuwe Niedorp, Dorpsstraat 141. Dit als blijk van waardering voor zijn nieuwe woning die, naar onze smaak, uitstekend past bij het dorpsgezicht van Nieuwe Niedorp. De afbraak van de oude schoenmakerij annex woning deed aanvankelijk het ergste vrezen. Te vaak al werden nieuwe woningen geplaatst met een maxi mum aan steen en glas en een minimum aan decoratieve houten onderdelen. Heel begrijpelijk voor wie alleen praktisch comfortabel wil wonen met zo weinig mogelijk bouwkosten en onderhoud. Het oog wil echter ook wat, en zeker in een omgeving waarin de grote lijnen nog steeds bepaald worden door Oudhollandse dakpannen, verspringende water borden, bomen in de wegberm en bruggen over de Voorsloot. Gelukkig zijn wij niet de enigen die er zo over denken. Als we ons tot de omgeving van Wissinks woning beperken kunnen we opmerken dat het huis van de familie Heneweer (Zwagermanstraat 1) vrijwel volledig in oude stijl is herbouwd en dat de heer Stiekema (Dorpsstraat 135) zijn voorgevel opmer kelijk heeft verfraaid. De restauratie van het grote gietijzeren hek voor de Doopsgezinde kerk heeft kortgeleden plaatsgevonden en de familie Van Moorselaar (Dorpsstraat 78) heeft de opvallende houten geveltopversiering laten herstellen, alsmede de wel zeer bijzondere luchtkoker op de nok van de stelp We hebben daar veel waardering voor, en te meer waar men zich veel moeite of financiële offers heeft getroost. Het is niet de bedoeling een veelheid aan oorkonden uit te reiken. Er wordt een keuze gemaakt. We willen het tot iets uitzonderlijks houden. Trees van Ingen-Schenau vervaardigde een tweetal ontwerpen die hier ver kleind worden weergegeven. Onze stichting betuigt hierbij Haat bijtonden: •wjourterinq \wr de wipe wAArop u \V> otrs socbrircq &scuiqt biezBri btuu wporcteu* wou wijz# waaxuop u .^qcbc!% /PiOTsrit ^leOottpq De twee ontwerpen

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1984 | | pagina 2