-7- Met deze vondst is aangetoond dat zich op die plaats een (kleine) nederzetting uit de zogenaamde Karolingische tijd bevond. De woningen of hutten waren toen nog primitief en hadden wanden van staande palen, waar tussen twijgen werden gevlochten. Tussen deze twijgen was klei gesmeerd dat door de zon werd gedroogd. Blijk baar is de hut door brand verwoest, waarbij de klei van de hutwand in kleine deeltjes is uiteengevallen. Over de zogenaamde Karolingische tijd is van onze streken weinig bekend. Dit was de tijd van Karei de Grote (768 - 814) en die van de invallen der Noor mannen Uit de abdijen en van de Karolingische vorstenhuizen zijn wel schriftelijke gegevens bewaard gebleven. Dit geschrevene geeft echter vrijwel geen informatie over het toen nog uit water en veen bestaande gebied in de Kop van Noord-Holland. Er viel hier weinig voor de vorsten te halen, terwijl deze streek voor de handel nog weinig aantrekkelijk was. Slechts op enkele plaatsen in het Noord-Westen van ons land is bewoning uit deze tijd vastgesteld. We behoeven ons dan ook niet veel voor te stellen van de bewoningsdichtheid in onze omgeving en zo er al bewoning aanwezig was zijn de restanten daarvoor door overstro mingen grotendeels verloren gegaan. Het is echter voor de gemeente Niedorp een prettige wetenschap dat er zo'n 1100 jaar geleden al een, zij het sporadische, bewoning aanwezig was. Door dit gegeven krijgt het sneuvelen van Graaf Arnulf in het jaar 993 op het "Winkelmade"-terrein, ook meer betekenis. JAC.H. OUDT, EEN TEKENAAR MET ALLURE. Velen in Winkel en omgeving hebben reeds kennis kunnen maken met het teken werk van Koos Oudt, de voormalig hoofd-opzichter van de polder Waard en Groet. Zo hangen er werkstukken in de plaatselijke bankgebouwen en ook een aantal particulieren bezitten enkele schetsen. De heer Oudt is wel het bekendst geworden bij de inwoners van Winkel met zijn tekeningen van de leuke plekjes uit de gemeente Niedorp. Dat zien de mensen graag, het geeft een stuk herkenning uit de eigen vertrouwde omgeving. Het werk van Oudt valt op door de zeer gedetaillerdestrakke wijze waarmee hij de situaties uitbeeldt. Perspectief en diepte zijn tot in de pref,ectie verzorgd. De oorsprong hiervan ligt waarschijnlijk in het feit dat hij in zijn ambtelijke periode veel technische en bouwkundige tekeningen heeft gemaakt. Pas op latere leeftijd is hij met het schetsen begonnen. Eén van de stimulators om te gaan tekenen is volgens hem de alom bekende Anton Pieck geweest. De heer Oudt heeft hem voor het eerst ontmoet tijdens het maken van het jubileumboek "100 jaar Waard- en Groetpolder 1844 - 1944". Anton Pieck heeft de geschreven verhalen in dat boek verrijkt met een groot aantal tekeningen van interessante plekjes in de polder. Tijdens die werkzaamheden heeft hij bij de familie Oudt in het polderhuis een aantal weken zijn verblijf gehad. Van de polderhuizen en de naam de "Tjarde" kunnen nog enkele interssante gegevens worden vermeld. In 1954 is het huidige polderhuis door de "polder" in eigen beheer en naar een ontwerp van Jac Oudt gebouwd. Het oude polderhuis, dat op dezelfde plaats stond als het huidige, was in 1844 als direktiekeet neergezet en Radstempel- versiering op Karolingisch aardewerk (750 - 900). -8-

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1983 | | pagina 7