fitiri]ting „tjiötnrifirlj mriüirp" ..ri /-y',7* jllLv-wfy Informatieblad nr1 December 1983, Aan onze contribuanten. Met dit uit enkele bladen bestaande epistel presenteren wij enigzins officieel de stichting "Historisch Niedorp". Eveneens houden we hierbij het belangeloos door Rem de Boer te Obdam ontworpen briefhoofd ten doop. Met dit aan duidelijkheid niets te wensen overlatend briefhoofd willen wij onze betrokkenheid met de gehele gemeente Niedorp benadrukken. Via een onregelmatig verschijnend informatieblad hopen wij u op de hoogte te houden met het doen en laten van het stichtingsbestuur, waarbij we niet zullen vergeten iets over onze historie te vertellen. Dankzij uw hulp worden wij niet alleen financieel maar ook moreel ge steund in onder meer ons streven tot behoud van al wat karakteristiek of bepalend is voor het aanzien van onze dorpskernep. Mocht u om welke reden dan ook onze stichting nog niet steunen, doe het dan nu. Contribuant van de stichting kunt u worden door jaarlijks 10 gulden over te maken op onze rekening, nummer 3449.03.338 bij de Rabobank te Nieuwe Niedorp, ten name van de stichting "Historisch Niedorp". (Girorekening van de Rabobank nummer 19565). De voorzitter. Het stichtingsbestuur bestaat uit: A. Wit J. Keuken C. Wiedijk J. Kuiper-Wetsteen - lid M. Aalbrechtse - lid H. Fijnheer - lid - voorzitter. - secretaris. - penningmeester.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1983 | | pagina 1