Egmond en Heiloo: historisch verbonden Hoe de Hoge Heerlijkheid Egmond in het bezit KWAM VAN DE FAMILIE VAN FöREEST Peter van den Berg Ina Blekemolen-van den Berg Het rechtsgebied van het graafschap van Lamoraal omvatte de Heerlijk heid Egmond (de drie Egmonden met Rinnegom en Bakkum), maar ook Huisduinen, Petten, Warmen- huizen, Haringcarspel en Oudcar- spel. Een aanzienlijk bezit, dat niet alleen door deze onthoofding uit elkaar dreigde te vallen, maar 5 jaar later in 1573 de facto werd bedreigd door de rechterhand van Willem van Oranje, Diderick van Sonoy. Tijdens het Beleg van Alkmaar verwoestte Van Sonoy het Slot op den Hoef van Lamoraal en de Abdij in Egmond-Binnen. Hij wilde daar- Afb. 1:5 juni 1568, Markt in Brussel: de terechtstelling va?i Lamoraal, graaf mee zien te voorkomen dat beide van Egmond gebouwen een strategische functie zouden krijgen in de strijd om Alkmaar, de hertog van Alva, die hier in De Nederlanden Interessant is in dit verband op te merken dat Willem namens Filips II orde op zaken kwam stellen, van Oranje bevriend was geweest met Lamoraal en dat De Lamoraal werd majesteitsschennis verweten, maar beiden lid waren van het Gulden Vlies, de exclusieve zijn eigenlijke misdrijf was het toestaan van protestantse club van adellijken die immuniteit hadden moeten prediking aan de randen van de dorpen en steden van krijgen. Willem stond eveneens op de nominatie te In 2018 is het 450 jaar geleden dat Lamoraal, graaf van Egmond, na een proces in Brussel werd veroordeeld en op 5 juni 1568 op de Markt in Brussel werd onthoofd.1 Een gebeurtenis die in onze vaderlandse geschiedenis bekend staat als het begin van de 80-jarige oorlog. Het proces en de veroordeling werden door twee Spaanse rechters van de Raad van Beroerte2 bepaald. Deze vonden plaats onder verantwoordelijkheid van zijn gebied. Hij stond bekend als een gematigd katholiek en is dat tot zijn dood gebleven. Met het terechtstellen van Lamoraal, graaf van Egmond maar ook stadhouder van Vlaanderen en Artesië, werden zijn bezittingen, zoals in die tijd gebruikelijk was, verbeurd verklaard. Voor zijn onthoofding bezat Lamoraal een groot aantal domeinen in de Zuidelijke en de Noordelijke Nederlan den, waaronder De Heerlijkheid Egmond. Uit die domeinen had hij het niet geringe jaarlijkse inkomen van 62.944 pond 2.06 miljoen nu)3 waarvan de Heerlijkheid Egmond jaarlijks 15.874 pond 515.000) bij Lamoraal in het laatje bracht. Sas> 11

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Heylooer Cronyck | 2017 | | pagina 13