OORD Als redactie van de Heylooer Cronyck zijn we zeer verheugd over het grote aantal posideve reacties op het vorige nummer. Blijft u ons vooral van commentaar voorzien, ook als het kritisch is. Het houdt ons scherp maar wat belangrijker is, het waarborgt mede de kwali- teit van onze publicaties van de Historische Vereniging Oud Heiloo. Wellicht heeft u opgemerkt dat ons blad nu, daar waar mogelijk, volledig in kleur wordt ge'illu- streerd. Het idee, kleur bij aanzienlijke kwaliteitswinst voor een uitzonderlijk artikel, werd ingezet in de zomer- uitgave van 2014. Dat is nu dus veranderd in het besluit, kleur daar waar het kan. We zijn blij met dit besluit want het zal bijdragen aan een aantrekkelijke opmaak van het blad. Voor deze Cronyck hebben we een gevarieerd aantal onderwerpen gekozen die los van elkaar staan. Het hoofdartikel gaat over het zilveren ambtsjubileum van burgemeester Jhr. Nicolaas van Foreest in 1930. Het verhaal, dat is bewerkt door Ina Blekemolen-van den Berg, werd samengesteld uit verschillende krantenartike- len en raadsverslagen waar Jan de Gruijter de hand op wist te leggen. Interessant is het te lezen dat er in 1930 nog altijd veel belang werd gehecht aan de kerkelijke gezindheid van de burgemeester. lets waar we tegen- woordig in het algemeen de schouders over ophalen. De geschiedenis van het geitenfokken en de naar goed Nederlands gebruik daarbij behorende vereniging in Heiloo is een verhaal dat aangeeft dat er in ons dorp vroeger niet uitsluitend welgestelden woonden. Immers, zo stelt het artikel, de geit was de koe van de armen. Het verhaal dat geschreven werd door Jan de Gruyter laat ons ook zien dat er zelfs bij de geitenfokkerij een religieuze kwestie speelde. Tot slot leest u een artikel over de koningsbomen in Heiloo, geschreven door Dick Slagter. Lang niet iedereen weet dat er in ons dorp wel vier van dergelijke bomen staan. Door dit artikel komt daar verandering in en het geeft zelfs aan dat er sprake is van een vijfde boom die voorlopig slechts de status heeft van een prinsessenboom. Naast de vaste rubriek "Zo was't, zo is't nu in Heiloo" hebben we in een afzonderlijk katern een artikel opge- nomen over het Heilooer cultureel centrum Buk-Buk. Medeoprichter Rene Alphenaar schreef het naar aanlei- ding van de succesvolle expositie over dit unieke centrum in de Oudheidkamer van de Historische Vereniging Oud Heiloo. De redactie vertrouwt erop dat u weer een interessante uitgave van de Heylooer Cronyck onder ogen hebt gekregen. Wij wensen onze lezers fijne feestdagen en een goede jaarwisseling toe. Namens de redactie, Jan C. van der Giessen 2 eck!

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Heylooer Cronyck | 2016 | | pagina 4