OLOFON De HEYLOOER CRONYCK is een uitgave van De Historische Vereniging Oud Heiloo. Redactie Ina Blekemolen-van den Berg Jan van der Giessen Josta de Graaf-Gieltjes Jan de Gruijter Marion Ouwendijk Dick Slagter Hans Welling Jan de Winter Redactieadres Groeneweg 12 1851 PN Heiloo e-mail: winoesdom@kpnmail.nl Ontwerp en Lay-out Charel Huysers, Drukkerij De Dijk Drukwerk Drukkerij De Dijk, Heiloo Readies Reageren op de inhoud wordt toegejuicht. Het is ook mogelijk te reageren via de website van de vereniging: www.oudheiloo.nl. Overname van geplaatste artikelen of delen daarvan is alleen toegestaan na schriftelijke toestem- ming van de redactie en met bronvermelding. Vernieuwde uitgave van de HEYLOOER CRONYCK, december 2016, jaargang 10, nummer 2. Op de omslag: de gebrandschilderde ramen in het raadhuis, het geschenk van de raadsleden aan Jhr. N. van Foreest (1876-1945) t.g.v. zijn 25-jarigamhtsjubileum als burgemeester van Heiloo Foto: Dick Slagter

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Heylooer Cronyck | 2016 | | pagina 2