kwijtHet preplakken is achteraf gezien niet nodig geweest. BukPop '82 ging om organisatorische redenen niet door. Pas in 1983 zou de volgende editie volgen. Na festivals in '84 en '85 viel uiteindelijk het doek voor Stichting BukPop. Ondertussen is er ook nog tijd om een eigen cabaret- groep op te richten - Cabaret Klojo - en om een filmhuis (Filmhuis Heiloo) te exploiteren. De 'moeilijke' films van o.a. Pasolini, Scola en Bergman bestonden uit 4 of 5 filmspoelen die in de juiste volgorde gedraaid moesten worden. Dat de spoelen wel eens door elkaar gehaald werden, merkte niemand. De film werd daardoor juist extra moeilijk, dus interessant. Inmiddels wordt voor de huur van het Brunogebouw een huurcontract opgesteld tussen het R.K. Parochiebe- stuur en Buk-Buk. De huurprijs over het jaar 1980 bedraagt 2000 gulden. 1983 kunnen we start van de periode van vernieuwing en consolidatie noemen. De paginagrote advertenties met spraakmakende teksten "Gaan we weer het hele jaar met ons pik zitten spelen?" en "Zo de poet is binnen", Wim T. Schippers, Johnny van Doom, Simon Vinkenoog. A AN DE OMWONENDEN VAN HET POPFESTIV ALTER REIN Op zaterdag 7 juli organiseert Jonge- ren-societeit Buk-Buk op het terrein nabij Sporthal 't Vennewater het z.g. Buk-Popfestival. Aangezien een popfestival zonder ge- luid ondenkbaar is zult u wellicht enige geluidsoverlast ondervinden. D.m.v. een strategische opstelling van de apparatuur proberen wij dit na- tuurlijk binnen redelijke grenzen te houden. Enkele duizenden jongeren zullen ple- zier beleven aan deze dag en ach, het is maar een keer per jaar. Wij hopen dat u begrip heeft voor de situatie, hiervoor onze hartelijke dank. organisatie Buk-Pop VI uni

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Heylooer Cronyck | 2016 | | pagina 28