FC Buk-Buk United te Heiloo. De zolder wordt weer eens verbouwd en burgemeester Hoekstra komt weer een openingspilsje tappen. De onveilige situatie op zolder is mede de reden van de verbouwing. Er komt o.a. een nooduitgang en een brandtrap. De heer van Diepen van de Katholieke Jeugdraad complimenteert de leden voor hun zelfwerk- zaamheid. In 1978 organiseert Buk-Buk een expositie in de kapel van psychiatrisch centrum St. Willibrord. Op de mede- werkerslijst staan o.a. fotograaf Cor Mooij, kunstenaars Ans Wortel en Peter Huijzer, muzikanten Het Vuilhar- monisch Orkest, Het Prettig Gestoorde Vrouwenkoor en pianist Bernd Brackman. (De laatste maakt zich voor het concert zorgen over de nagalm in de koepel van de kapel en lost dit doeltreffend op door uitsluitend lang- zame muziekstukken uit te voeren) Tijdens een, door Buk-Buk georganiseerde, politieke avond merkt 'n raadslid op dat Amnesty International goed werk doet voor het welzijn van de zeehondjes en het, inmiddels bekende, woord 'hatseflatse' wordt bij de Buk gelanceerd. BukPop was een door Jongerensocieteit Buk-Buk Heiloo georganiseerd popfestival. Begonnen als 'buitenactivi- teit' van Buk-Buk, groeide het uit tot een volwassen popfestival onder de hoede van Stichting BukPop. Het is 1982. We kijken even terug op de diverse BukPop- jaargangen. In '78 begonnen als kleinschalig festival met LUV en de Bintangs als hoofdact via '79 met Normaal en Massada belanden we bij BukPop 1980 met als abso- luut hoogtepunt het optreden voor een stampvolle tent van de Engelse groep Fischer-Z Verder door naar 1981 zien we topacts als Toots and the Maytals, Dexy's en Mark Foggo. Helaas werd BukPop 1981 gekenmerkt door een tegenvallend bezoekersaantal. Met andere woorden: de tent was slechts met een kleine 2000 enthousiastelingen gevuld. "Dat moet anders in 1982,dachten de BukPoppers. "We gaan, voordat de programmering bekend is, alposters plakken. Heiloo en wijde omstreken moet al in een vroeg stadium weten dat er weer een BukPop op stapel staat. Er worden posters gedrukt met de tot nadenken stem- mende tekst: Op 19 juni raakt Heiloo even haar rust Scvs V

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Heylooer Cronyck | 2016 | | pagina 27