beschilderde, WC-deuren. Er is natuurlijk ook gefoto- grafeerd door de leden.Tot de eerste jaren van deze eeuw op negatief en daarna werden er vele duizenden digitale foto's gemaakt. Een gedeelte van het bewaard gebleven materiaal is tentoongesteld geweest in de Oudheidka- mer. Na het beeindigen van de tentoonstelling wordt het materiaal gerubriceerd en overgedragen aan het Regio- naal Archief Alkmaar waar het onder de juiste omstan- digheden bewaard gaat worden zodat het knaaggrage zilvervisje en zijn vriendjes er geen vat meer op kunnen krijgen. In 2016 is Buk-Buk, ondanks dat het gebouw eind 2015 gesloten werd, veelvuldig in het nieuws geweest. Onder- andere door de oproepen voor historisch materiaal via de pers en op Facebook. In de Alkmaarsche Courant verschenen artikelen in de serie 'Ik was erbij' over de, mede door Buk-Buk georganiseerde, Dorpsfeesten en Waterfestijnen en een artikel over de geschiedenis van BukPop, het openlucht popfestival. Er werden herhaal- delijk paginagrote artikelen geschreven in de Alkmaar sche Courant en de Uitkijkpost over de geschiedenis van bijna 50 jaar Buk-Buk en in de pers werd zelfs gezinspeeld op een eventuele herstart van De Buk. In de Uitkijkpost verscheen een paginagrote advertentie naar het ontwerp van de spraakmakende Buk-adverten- ties uit de jaren '80. Zeer herkenbaar voor de oudere jongeren uit Heiloo. Op 25 juni konden de bezoekers van de Oudheidkamer een afdruk van de tentoongestelde foto's laten printen en enkele weken later kwamen de dochters van de in 2004 overleden zanger Bram Vermeulen een wandvullende foto van hun vader ophalen in de Oudheidkamer. De foto was onderdeel van de tentoonstelling en krijgt nu een plaats in de nieuw te openen theaterboot van een van de dochters. De geschiedenis. 5 Oktober 1968. De start van de zolderperiode. Met een welgemikte scheut sherry over de vloer van de zolder van het Brunogebouw door burgemeester Corver-Van Haaf- ten, is de officiele opening van Jeugdsocieteit Buk-Buk een feit. De burgemeester vertelt in baar speech dat ze de naamgeving Buk-Buk wel kan begrijpen omdat men overal in de wereld moet bukken voor het geweld van oorlog en dictatuur. En juist in deze societeit kan men elkaar leren kennen en waarderen Met 2000 gulden, beschikbaar gesteld door de Interpa- rochiele Jeugdraad, wordt de basis gelegd voor het jongerencentrum. Hans van der Laan, George Dekker en Wil Sengers zijn de initiatiefnemers, bijgestaan door leden van jongerenkoor Ipak '67. Buk-Buk is nu een besloten vereniging met toegang op vertoon van de lidmaatschapskaart. Er is nog geen biertap en de kratjes van kruidenier Groot worden de trap opgetild Een enquete onder de leden in 1968 wijst uit dat o.a. de muziek te hard is, er teveel dezelfde mensen en te weinig meisjes zijn. Ook is de worst te duur. Het bestuur De HAG (Huishoudelijke Actie Groep) wordt aange- steld om de bardiensten in goede banen te leiden. Er wordt een boete van 25 cent ingesteld voor elk glas dat breekt. In 1970 gaat de eerste van een lange reeks verbouwingen van start. De barkrukken worden vervangen door schommels. Als 1 april-grap is in de Alkmaarsche Courant te lezen dat de societeit naar het Asta-theater gaat verhuizen. Het is de bedoeling om hier een cultureel centrum van te maken inclusief een raadsman, ombuds man of vertrouwensman. Ook zou hier ruimte zijn voor theater, gesprek en het uitoefenen van hobby's zoals boetseren en schilderen. De grap wordt niet door ieder- een in Heiloo gewaardeerd. In 1973 is het stil aan de Pastoor van Muyenweg 12. Het leeftijdsverschil tussen de zittende bestuursleden en de bezoekers wordt te groot waardoor de interesse aan beide kanten vermindert. 1974. Het begin van de Grote Groei. Na een geruisloze coup is er een nieuw bestuur en er zijn plannen voor een verbouwing! Naast een bijdrage van het Anjerfonds II ©cy

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Heylooer Cronyck | 2016 | | pagina 24