Afb.4: Beatrixboom herdenkingsplaat op last van de Duitse bezetters verwij- derd. Omdat het oorspronkelijke hekwerk was verroest, werd rond de jaarwisseling 1989/1990 een nieuw hekwerk geplaatst: een zogenaamd Kennemerhek. Aan de voorkant van het hek werd de herdenkingsplaat opnieuw bevestigd. De boom is door de bijzondere situering in het midden van de Laarmanstraat een opval- lend element en daardoor beeldbepalend. De derde koningsboom, de Beatrixboom, is een linde die in park Ypestein staat. (zie afb. 4) De tekst op de plaquette van hardsteen, die aan het hekwerk is beves tigd, is hier: "Ter herdenking van het 25 jarig huwelijk op 10 maart 1991 van HM koningin Beatrix en ZKH Prins Claus". Op 4 april 1991 werd deze 25- jarige zilverlinde geplant. S«9 19

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Heylooer Cronyck | 2016 | | pagina 21