ERDENKINGSBOMEN IN HEILOO Dick Slagter en Jan van der Giessen A1 in 1813 werden op verschillende plaatsen in Neder- land de eerste koningsbomen geplant. Met die eerste bomen, ter gelegenheid van de terugkeer van koning Willem I uit ballingschap in Engeland tijdens de Franse tijd, werd een traditie geboren. Vanaf die tijd zijn in heel veel Nederlandse gemeenten bomen, en dan vooral linden, aangeplant ter herdenking van een gebeurtenis in het koninklijk huis. De redenen daarvoor liepen wijd uiteen; het gebeurde ter gelegenheid van een geboorte, verjaardag, huwelijk of bij een kroning. Die bomen worden nu ook wel herdenkingsbomen of oranjebomen genoemd. Zo werd nog in 2013 ter ere van de kroning van Willem Alexander door de gemeente Heiloo een linde geplant op de hoek Ewisweg - Pastoor van Muijen- weg (afb. 1). In dit artikel gaan we onderzoeken of er nog meer herdenkingsbomen in Heiloo aangeplant zijn. Maar eerst nog wat informatie over de lindeboom en zijn geschiedenis. A1 in de Oudheid speelde de linde een belangrijk rol. De Germanen vierden hun feestjes onder linden of hingen er overwonnen krijgsheren aan op. Ze spraken er ook recht onder; een gebruik dat is overgenomen door andere culturen en nog lang is voortgezet. Nog steeds worden lindebomen ook bij woningen aangeplant omdat de boom symbool staat voor liefde, trouw en huiselijk geluk. De linde heeft hartvormige bladeren en was gewijd aan Freya, de Germaanse godin van de liefde, gerechtigheid en vruchtbaarheid. Volgens de legende woonde Freya in de linde en zorgde zij dat de lindebloe- sem zo heerlijk geurde. Daardoor aangetrokken deden geliefden elkaar onder de linde de trouwbelofte. Daar- naast geloofde men dat de linde de bliksem en het onweer van de dondergod Thor (Donar) op afstand hield. De linde zou de mensen beschermen tegen het kwaad. Zelfs de christelijke keizer Karel de Grote gaf zijn leenheren opdracht om veel linden in steden en dorpen te planten. Omdat onder de linde vaak werd rechtge- Afb. 1: Koning Willem Alexanderboom sproken, stonden linden vaak op markante plaatsen zoals dorpspleinen, brinken en bij kerken. Als bij het recht- spreken een vonnis onder de linde werd uitgesproken dan werd de boom "gerechtslinde" genoemd. De linde fungeerde ook vaak als herdenkingsboom en er vonden allerlei festiviteiten plaats. Zo werd eronder gedanst en herdacht. Verder speelt mee dat de linde een geschikte boom is omdat deze zowel op klei als zandgrond kan 16 sni

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Heylooer Cronyck | 2016 | | pagina 18