't nu in Heiloo Vervolgens zien we het oorspronkelijke huis op de plek waar zich nu het woonhuis met de naam "Metamor- fose" bevindt (huisnummer 65). De naam van het huis is te danken aan de verbouwing in 1932. De laan waar wij recht inkijken is de Middenlaan, ook wel Middellaan genoemd. Op de oude foto is goed te zien dat er aan de westzijde van de Middenlaan nog geen woonhuizen stonden. Op de foto van de huidige situatie is duidelijk zichtbaar dat het fietspad zo'n honderd meter van de vroegere Middenlaan heefit afgesnoept. Op de weg waar de spoorrails lagen, is de huidige Kennemerstraatweg inclusief fietspad aangelegd. De laan op de achtergrond, achter de bomen rechts, is de Oude Kennemerstraatweg. Vroeger kwam deze aan de noordzijde ter hoogte van de Van Deelenslaan samen met de Nicolaas Beetsweg en vervolgde zijn weg als de Kennemerstraatweg. Sinds 1951 is de Kennemerstraat weg geen klinkerweg meer, maar een druk bereden asfaltweg die net als vroeger toegang verschaft tot Alkmaar en, sinds december 1974, ook tot de Heilooer Tolweg. Bronnen: Het Straatnamenboek van Heiloo, Henk Oostendorp, Uitgeverij Uitkijkpost, 2003 Heiloo door dejaren been, Henk Oostendorp, Drukkerij Uitkijkpost, 1994 So® 15

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Heylooer Cronyck | 2016 | | pagina 17