Zo WAS't Op de foto hierboven zien wij de Kennemerstraatweg ter hoogte van de Kerkelaan rond 1918. Deze naam werd van kracht op 24 april 1935. Voor 1935 werd deze weg achtereenvolgens Breede Weg (1817), Groote Weg (waarschijnlijk een aanduiding tijdens de aanleg van een klinkerstraatweg van Haarlem naar Alkmaar die op 1 oktober 1820 werd voltooid), Straatweg, Rijksstraatweg (zie Wandelkaart 1927) en Haarlemse Straatweg genoemd. In 1500 heette het gedeelte van deze weg in Heiloo vanaf de grens van Limmen tot aan de Van Deelenslaan, volgens oude kaarten, de Oosterweg. De Oosterweg werd in de volksmond ook wel Achterfnidsen genoemd, maar kreeg in ongeveer 1820 de officiele naam "Dominees- weg" en vanaf 1924, onder protest, Nicolaas Beetsweg. Vanaf ongeveer 1700 tot 1934, toen de rol van de Oosterweg als doorgaande weg tot het verleden behoorde, volgde de Straatweg vanaf de hoek van de Kerkelaan tot iets voorbij de Van Deelenslaan het traject dat wij nu de Oude Kennemerstraatweg (ooste- lijke parallelweg) noemen. De stoomtrambaan, die op de foto zichtbaar is, werd aangelegd in 1896 en was in gebruik van februari 1897 tot oktober 1923. Deze tramlijn liep van Haarlem tot Alkmaar. Vanaf Limmen tot aan het kruispunt bij het Gemeen- tehuis liep de rail aan de oostzijde en vanaf het genoemde kruispunt tot voorbij het Heilooer Bos aan de westzijde van de Kennemerstraatweg. De lijn werd opgeheven ten gevolge van het gebrek aan renda- biliteit en toenemende concurrentie van gemotoriseerd vervoer. Tegenover de toenmalige 'Rustende Jager', de plek waar nu het politiebureau staat, bevond zich een stoomtramhalte. In het huis op de voorgrond links vestigde zich later slagerij Pranger. Dit pand werd afgebroken toen de Kerkelaan, meer dan voorheen, een ontsluitingsweg werd in verband met de uitbreidingsplannen in het westelijk deel van Heiloo. Op de foto (zie ook inzet) zien we nog de smalle toegang tot de Kerkelaan. Ook de aanwezige grote boom werd verwijderd. 14 not

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Heylooer Cronyck | 2016 | | pagina 16