De naam is afgeleid van een weiland dat nabij de de Ewislaan lag. De straat is gevestigd op het vroegere terrein van de brandstofhandel S. Morsch. Aan de westzijde van het station bevonden zich vroeger rangeerrails waarop ook wagons met steenkool konden worden gestald. De firma Morsch bezat een vrachtwa- gentje waarin met de hand met een kolenschop de steenkool werd geladen. Dat gebeurde later met een lopende band. Via de Stationsweg en de Wester- weg werd de brandstof naar het bedrijf op de Westerweg vervoerd. Nog later werd (ook) een benzinestation met een "witte" pomp geexploiteerd. Elzenwal Deze straat is gepland in Zuiderloo. (Zie afb. 7.) Deze zal lopen van de Hoogeweg naar toekomstige Liguster. De naamgeving is bepaald naar aanleiding van de elzenhagen/-wallen die in dit gebied vroeger voorkwamen. Gaanderij Een straat gepland in Varne Buiten op de plek van de vroegere Camping Klein Varnebroek. (Zie afb. 5.) Deze loopt van de toekomstige Bonkelaar naar het toekomstige Schep- rad. Om een molen te kunnen bedie- nen moet er halverwege de hoogte een Plattegrond van de (toekomstige) wijk Varne Buiten Sinds 2008 is De Elba een zijweg van de Westerweg schuin tegenover de Ewislaan. 'Elba' is een naam die men vroeger soms gaf aan een afgelegen stuk slechte grond. stelling zijn, ook wel gaanderij genoemd, die random een hoge molen loopt. Vanaf deze stelling wordt de molen gekruid en worden de zeilen aan de wieken vast- gelegd. Ajb. 5. Brandstofhandel Morsch, ca. 1920 Gemaal, Het Nog niet gerealiseerde weg op het Heiloo- er deel van de Boekelermeer. De naam van de Boekeler- meer is ontleend aan het gehucht Boekel dat op de strandwal lag die circa 3000 v. Chr. is ontstaan. Over het gehucht, dat wel een school en kerk heeft gehad, is weinig bekend. Wel weet men dat er in de middeleeuwen een burcht, "t Huijs te Boeckel", heeft gestaan die in 1573 bij het beleg van Alkmaar geheel is geplunderd en met de grond gelijk is gemaakt.12 De waterbeheersing van de droogmakerij geschiedde aanvankelijk door molens. Deze werden in 1879 door de familie Van Foreest vervangen door een stoomgemaal. Aan dit gemaal is de straatnaam ontleend. iPe 35 trulpad Gaanderij

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Heylooer Cronyck | 2015 | | pagina 37