Afb. 3. Detail kaart J.J. Don 1680 rode pijl: Nieuwpoort, blauwe pijl: "Ban Pael") 1685 werd voltooid. De Nieuwpoort verving de Jans- poort en de Kruispoort die werden afgebroken. De Nieuwpoort en de bolwerken werden tussen 1860 en 1870 geslecht vanwege de aanleg van een stadspark naar ontwerp van Jan David Zocher.3 Ook op kaarten van J. D. Zoutman (Soutman) (1665) en J. J. Dou (1680) wordt Nieuwpoort vermeld. Nieuwpoort was een buurtschap dat gelegen was op het grondgebied van Alkmaar en Heiloo aan een belangrijke toegangs- en uitvalsweg van Alkmaar. De buurtschap kreeg vooral vorm toen Alkmaar zich, met name na 1573, uitbreidde buiten de vestingmuren en -wallen. Hierdoor verschoof ook de zuidelijke ingang van de stad. Rond deze toegang ontwikkelde zich een kleine woon- kern. Mogelijk was er al een bewoningskern in de middeleeuwen of eerder. Dit wordt aangetoond door de vondst van bewoningsresten uit de Romeinse tijd (bodemvondst bij sanering benzinestation Vier Staten, 2001). Vindplaatsen uit deze tijd bevinden zich in de nabijheid, onder andere bij de Nieuwpoortslaan/hoek Bernhardlaan en bij de Nieuwpoortslaan/hoek Regulier- slaan4. Tijdens het beleg van Alkmaar was het een van de pleisterplaatsen van het Spaanse leger. De buurtschap, met de Nieuwpoortslaan en de Vier Staten, wordt nu gekenmerkt door een (lelijk) benzinestation, een ingang naar De Hout en sportvelden en, op de kop van de Nieuwpoortslaan, een aantal karakteristieke woningen met de namen Ruimzicht, Vier Staten en Levenslust uit het begin van de twintigste eeuw. De Nieuwpoortslaan toont nog sporen van vroegere woonhuizen. Afb. 4. Noordzijde Nieuwpoortslaan met Vier Staten, anno 2015 In de loop van de twintigste eeuw breidde de stad Alkmaar zich uit met de stedelijke bebouwing in de omliggende polders. Rond 1920 werd de 'Burgemees- tersbuurt' van Alkmaar bebouwd (aan de oostkant van de Straatweg tegenover De Hout) en na de Tweede Wereldoorlog kwam er verdere uitbreiding. Zo werd Nieuwpoort ook echt onderdeel van de stadsbebouwing zelf op het grondgebied van de gemeente Alkmaar. De volgende vraag doet zich voor: "Viel de buurtschap oorspronkelijk onder de gemeentegrenzen van Heiloo of van Alkmaar?" De kaarten van Langedijk/Soutman, 1574/1642, (afb. 1) en Zoutman, 1665, (afb. 2) geven geen uitsluitsel. Op een meer uitgebreide kaart van Dou dan de detailkaart die afbeelding 3 toont is de "Scheyt van Heyloo ende Limmen" wel duidelijk aangegeven, maar niet de grens tussen Heiloo en Alkmaar. Wel is op de meer uitgebreide kaart met een stippellijn een "Banscheyt" aangeduid die in het oosten loopt van Boekel tot de "Ooster Wegh" (nu Kennemerstraatweg5) en eindigt bij een "Ban Pael" op de "Ooster Wegh", ongeveer op de plek waar nu de ingang van de Kooi- meerlaan is (op afbeelding 3 aangeduid met blauwe pijl). In het westen is zo'n grenslijn niet zichtbaar. W.A. Fasel beschrijft dat in de zestiende eeuw de Regu- lierslaan de grens tussen Heiloo en Alkmaar bepaalde.6 Hij wijst op een overeenkomst uit 1589 waarin het volgende werd geschreven: "Even bezuiden de Nieuwe- poert, 370 roeden van de wallen van Alkmaar, staat een banpaal opgeregt. Van daar strekt de banscheiding van Heilo en de Steede westwaardt na de Bergermeir, oost- waarts na Boekel". So® 25

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Heylooer Cronyck | 2015 | | pagina 27