Het kerkje heeft de beeldenstorm in 1566 goed door- staan. Twee jaar later echter werd het gebouw door brand zwaar beschadigd. Nauwelijks was de restauratie gerealiseerd of de troepen van Sonoy verwoestten het kerkje in 1573 grotendeels om gebruik door de Spaanse troepen bij her beleg van Alkmaar te voorkomen. Pas in 1630 was het zodanig hersteld dat er weer kerk- diensten konden plaatsvinden. Geen katholieke dien- sten, want inmiddels was het kerkje in protestantse han- den gekomen. In 2001 werd in de kerk voor het laatst de wekelijkse eredienst gehouden. Nu wordt hij gebruikt voor bijzon- dere kerkdiensten, het voltrekken van huwelijken en voor culturele activiteiten. Van de Willibrordusput bestaat het eeuwenoude ver- haal dat Willibrordus met zijn wandelstaf op de grond slaande een bron deed wellen voor zijn zeer dorstige metgezellen. Misschien is de put een zeer belangrijke en 'heilige' bron geweest voor de vroegste inwoners van het Afb. 2. Witte Kerk en Willibrordusput, circa 1850 4. Huize Nijenburg Het buitenhuis Nijenburg is ge- bouwd door de Alkmaarse burge- meestersfamilie Van Egmond van de Nijenburg. Door vererving is het huis in 1742 overgegaan naar de familie Van Foreest. Vele bekende nazaten hebben het huis bewoond tot 2007. Toen heeft Vereniging Hendrick de Keyser het huis ver- worven en opdracht gegeven tot een ingrijpende restauratie. Het huis wordt weer bewoond, maar het belangrijkste gedeelte is te bezichtigen tijdens de interes- sante rondleidingen georganiseerd door de Historische Vereniging Oud Heiloo. noorden van Heiloo. Opgravingen ter plekke geven aan dat de huidige niet meer in gebruik zijnde put voorgan- gers heeft gekend vanaf 800 na Christus. 3. Halte Stoomtram Sinds 1896/1897 vertrok de stoomtram naar Haarlem vanaf de Nieuwlandersingel in Alkmaar. Een traject van 30 kilometer dat achtereenvolgens de volgende plaat- sen 'aandeed': Heiloo, Limmen, Castricum, Beverwijk, Velsen, Santpoort en eindbestemming Haarlem. De op- richter van de lijn was de in Brussel gevestigde "Societe anonyme beige de tramways neerlandais". De baan had een breedte van een meter. Aan de Nieuwlandersingel was een draaischijf aangebracht waarop de locomotief werd gekeerd om de terugtocht naar Haarlem te kunnen maken. In Heiloo lagen de rails vanaf Alkmaar tot aan de Heilooerdijk aan de oostzijde van de Kennemerstraat- weg. Daar werd overgestoken naar de westzijde tot aan herberg "de Onderneming" (later vooral bekend als "de Oude Herberg"). Vanaf hier liep de baan weer langs de oostzijde van de Kennemerstraatweg. Halteplaatsen of, zoals ze toen genoemd werden, opstapplaatsen, waren cafe Helder, daar waar nu de Oude Straatweg is, en cafe de Onderneming. Ook was er een belangrijke stop bij de Stationsweg, Waarom belangrijk? Wei, dit was de laadplaats van tuin- bouwvereniging "De Vooruitgang" die hier haar waar aanleverde voor de veiling in Beverwijk. In 1923 is deze trambaan opgeheven. Sns> 13

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Heylooer Cronyck | 2013 | | pagina 15