Nijenburg in de steigers, winter 2010 Restauratie Nijenburg Het 'Bericht aan de leden' van de Vereniging Hendrick de Keyser van oktober 2010 brengt kort verslag uit van de werkzaamheden die thans hun beslag vinden bij de restauratie van Nijenburg. Na het overlijden van mw. Snethlage-van Foreest in 2007 is eerst begonnen met de restauratie van het Koets huis en de Blauwe Kamer. Daarna heeft men plannen ingediend voor de uitvoerige interieurrestauratie van het huis. De goedkeuring hiervoor heeft men in 2010 verkregen. Men is daarna gestart met asbestverwijdering en het slopen van niet-historische tussen wandjes. Daarbij zijn op diverse plaatsen historische kleuren blootgelegd. Ook handtekeningen van schilders en behangers van 1851 werden aangetroffen. De restauratie zal voor de zomer van 2011 zijn voltooid en moet resulteren in woonruimtes op de begane grond en tweede verdieping en ruimtes met een museale bestem ming op de eerste verdieping. Voor de zomer van 2011 zijn ook de 50 schilderijen en het poppenhuis geres taureerd. 28

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Heylooer Cronyck | 2010 | | pagina 32