WAS *T Afb. 2. Ansichtkaart ca. 1900 Afb 1. Willibrordusput 1857, uit: Bijdragen voor de geschiedenis van het bisdom Haarlem, 1873 In 1877 werd een commissie ingesteld door rooms- katholieke inwoners van Heiloo om de put ingrijpend te vernieuwen. Het gemeentebestuur verleende toestem ming, maar kwam niet meer dan met vijftig gulden subsidie en een toezegging tot onderhoud over de brug. Na enige tijd kon de put in 1881 worden voorzien van een ijzeren hekwerk, een ijzeren stolp en een pomp naar ontwerp van bekende architect P.J.H. Cuypers. Maar in de loop der jaren werden de opbouw van de put en het hekwerk slecht onderhouden. In 1947 werden het hekwerk en de putstolp, die zwaar waren verroest, verwijderd. Het is de vraag of de Willibrordusput bij het Witte Kerkje ooit, ca. 720 na Christus, is ontstaan door toedoen van Willibrord en de zijnen. In de levensbeschrijving van Willibrord door Alcuinis (ca. 800) wordt wel het graven van een put beschreven: "Toen beval hij in zijn tent een kuiltje te maken en bad tot God en terstond werd het kuiltje gevuld door een bron van zeer zoet water." Maar hierbij wordt niet aangegeven dat het een put in Heiloo betreft. Het bestaan van een oorspronkelijke put uit de 8e of 9e eeuw, dieper gelegen dan de huidige put, is door opgravingen in 1967 aangetoond. In 1857 was de put ommuurd met metselwerk in een zevenhoekige vorm. Een stenen doodskist diende als drinkbak voor het vee. 24 IllIll»1

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Heylooer Cronyck | 2010 | | pagina 28