de ijsbaan de tekst "Wegh naerde preedickstoel" aan treffen. t Hyló-er Ryskaartje" uit 1704 geeft geen enkele infor matie. Zelfs de Westerweg en Willibrordusweg ontbre ken. W.F. du Croix (gemeentearchitect van Alkmaar) geeft op zijn kaart uit 1883 de tekst "Preekstoel" voluit aan over de hele lengte van de akker van kwekerij Meijer, hij vergeet helaas de feitelijke plaats aan te geven. Deze akker ligt sinds 1671 globaal 1 m lager dan het bos aan de overzijde van de Westerweg. Dus geen plek voor een preekstoel. Daarna komen er nog enkele kaarten van na 1883 waar bij de tekenaars Du Croix kennelijk hebben nagetekend. In 1993 geeft A. Brouwer de plaats aan in het "Sparren bos" dus op het hoog gelegen bosperceel dat niet is afge graven. Maar ook Brouwer zal zonder resultaat naar de Preekstoel gezocht hebben, want vanaf mei 1944 was op die plaats de Duitse Veldbakkerij gevestigd en was bij de bouw de Preekstoel vernietigd. Mijn vader Klaas Bakker (1906) geeft in zijn beschrijving uit 1988 het volgende weer: "De Preekstoel was gelegen tussen de Westerweg en de Ijsbaan, het was een heuvel met een ronde zandkom er voor. Er stond een aantal heel oude dennen of sparren bomen omheen, de toppen waren door de zeewind wat scheefgewaaid. Dat plekje met die kuil werd "De Preek stoel" genoemd. Er zal in vroeger tijden toen het bos ook nog wel westelijk van de Westerweg was, wel eens gepreekt zijn, want die kuil die zacht glooide en die hoge kant tussen die oude bomen was er heel geschikt voor. De plaats was ongeveer tegenover het toegangshek aan de achterzijde van de ijsbaan." Ook het in het noorden van Heiloo is dus blijkbaar veel interessante historie te ontdekken. Sos 21

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Heylooer Cronyck | 2010 | | pagina 25