J 4 X -V Kaartfragment met de kalkoven ende gemeten door Gerrit Dirksz. Lange dijk Ano 1574" bij het kruispunt van de Kalkovensweg (op de kaart de 'Vornebroeker Wegh' genoemd) met de Hoevervaart de kalkoven ontdekte. Zie het kaartfragment. De kalkoven zonder schoorsteen stond vanaf de Wester- weg gerekend links van de weg voor de Hoevervaart dus op voormalig Heiloos grondgebied. De oven stond voor die tijd op een goede plaats. De grondstof, bestaande uit langs het strand opgeviste schelpen werd per schip langs de Hoevervaart aangevoerd en het gerede kalkproduct kon langs de weg per kar naar de stad worden afgevoerd. Omstreeks dezelfde tijd stonden er aan de oostkant van Alkmaar aan de oevers van de nog niet gedempte Voormeer ook drie kalkovens zonder schoorstenen. Momenteel staat ongeveer op de plaats van de oude kalkoven de nieuwe Surinaamse moskee. De zandafgraving van de strand wal De oplettende wandelaar in het Heilooërbos ziet diverse hoogteverschillen in het maaiveld. Het Heilooërbos is aangeplant op de strandwal die globaal begrensd wordt door de Kennemerstraatweg in het oosten en de Wester- weg in het westen. De noordpunt is ongeveer bij het Scharlo en de zuidpunt bij het eind van Limmen. Natuurlijke hoogteverschillen als gevolg van de zandaf- zetting door de zee en oude duinvorming zijn alleen met een waterpassing terug te vinden. Er zijn op vele plaatsen walletjes in het bos te zien. Dit zijn de restanten van oude perceelgrenzen uit de tijd dat het terrein agrarisch gebruikt werd. Een redelijke veronderstelling is dat het aanvankelijk wallen van plaggen waren waar later tuinafval met zand bijkwam. Een heg van meidoorns of gevlochten takken op de wal zorgde voor een goede veekering of afschei ding tussen de akkers. Deze oude perceelgrenzen in het latere Nassaukwartier komen ook op kaarten voor. Een tweede opvallend hoogteverschil wordt gevormd door de diverse holle wegen. Van oorsprong waren het allemaal oude zandwegen voor voetgangers en paard en wagen, met aan weerskanten weer de walletjes van de oude perceelgrenzen. De holle weg zelf ligt echter duidelijk lager dan het oorspronkelijke maaiveld. Persoonlijk heb ik na de oorlog gezien dat werklieden in het bos half vergane boombladeren met modder van het pad op de wal schepten om het pad weer begaanbaar te maken. Het is duidelijk wat hier het effect van is over een tijdsperiode van eeuwen. Een derde maaiveldniveauverschil is de diepe ligging van de Westerlaan of Rondeaulaan.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Heylooer Cronyck | 2010 | | pagina 21