ISTORISCHE ONDERWERPEN IN LOO-NOORD Vok Bakker Ter inleiding Je zou zeggen dat er in het noordelijk deel van Heiloo alleen maar bos, gras en wat huizen te vinden zijn. De historisch interessante onderwerpen vind je vooral in het centrum en het zuiden van Heiloo en daarnaast in Alkmaar. Maar wat dacht u van de geschiedenis van de kalkoven op het uiterste noordelijke puntje van het voormalige Heiloose grondgebied, of de zandafgraving van de strandwal vanaf het Murmelliusgymnasium tot ver in het Heilooërbos, of de nergens meer te vinden Preekstoel waar de Ierse monnik Willibrordus rond het jaar AD 720 volgens historische verhalen nog gepreekt zou hebben? De Kalkoven van Heiloo Vele malen heb ik het straatnaambordje "Kalkovens- weg" gezien. In mijn jeugd was dat de weg naar de polder richting Egmond, later de zuidelijke toegangs weg naar de Alkmaarse woonwijk het Hoefplan vanaf de Westerweg. Verder had ik geen belangstelling voor dat bordje; vanzelfsprekend stonden er immers in mijn jeugd kalkovens in de polder bij Egmond aan den Hoef. Je kon ze destijds van uit onze boerderij aan de Westerweg in Heiloo duidelijk zien staan. Bij een in januari 2010 door het IVN georganiseerde wandeling door het Heilooërbos en de Egmondermeer wees de gids de deelnemers op het naambordje en vertelde dat die kalkoven vlak bij ons had gestaan aan de Hoevervaart. Op het naambordje stond ook het regeltje met kleine letters, "Weg naar de voormalige kalkoven bij de Hoevervaart" Dat regeltje was me nog nooit opgevallen, hoewel ik in middels 70 jaar in de omgeving woon. Tijdens een koffiestop in de wandeling kwam het gesprek weer op die kalkoven. De gids had een wat oudere topografische kaart van het gebied bij zich waar de kalkoven op zou staan. Zeer benieuwd naar deze voor mij nieuwe histori sche informatie werd de kaart open gevouwen en op de plaats waar de Kalkovensweg de Hoevervaart kruiste en overging in de Meerweg stond de tekst "Kalkovensbr". Die twee laatste letters "br" staan op topografische kaar ten voor "brug". Niets nieuws dus want de Kalkovensbrug was in de omgeving algemeen bekend. Maar dat zegt nog niets over de plaats waar die oven dan wel gestaan zou hebben. Bij Egmond aan den Hoef Of toch niet? Het toeval wil dat ik enige weken later een bijeenkomst van de Historische Vereniging Alkmaar bezocht. De spreker maakte voor zijn presentatie veelvuldig gebruik van gedigitaliseerde kaarten van het Alkmaarse Archief. Ook hier was de koffiepauze goed om de spreker te vragen hoe hij dat voor elkaar kreeg. Oude landkaarten zeggen veel over de huidige omgeving, dus was ik enige tijd met de computer en internet bezig om allerlei informatie over Alkmaar en omgeving uit te zoeken van de ca. 180 landkaarten. Ik raakte in een jubelstemming toen ik op de Caarte vande Egmondermeer Also de zelve bedijkt is An.o 1555 18

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Heylooer Cronyck | 2010 | | pagina 20