het volledige ontvangschassis worden verwijderd. Daarnaast werd gesteld, dat overtreders naar de Aussenstelle der Sicherheitspolizei und des S.D. te Amsterdam (Euterpestraat) zouden worden over gebracht. In bijzonder ernstige gevallen, indien met achtergehouden toestellen naar vijandelijke zenders zou worden geluisterd, werden overtreders gebracht naar het kamp te Vught. Burgemeesters werden trouwens ook niet vertrouwd, zij mochten hun toestel behouden, mits het "gesteriliseerd" was. vee, aangezien zij wegens rijwerk voor de weermacht afwezig zijn (behalve de paarden zelf moest er ook manvolk met de dieren mee). Daar ook alle motor voertuigen zijn gevorderd in de gemeente, is aan de landbouwers een circulaire gezonden door de zuivel fabriek, waarbij wordt verzocht hun melk op een centraal punt te brengen, daar het afhalen onmogelijk is. - Tot zover enige samengevatte verslagen uit de Heylooer Cronyckvan 1980. Einde mei ten slotte had men de paarden nodig. Het kon gebeuren, dat op het gemeentehuis melding binnenkwam, dat men maar had te zorgen, dat op die en die datum een aantal paarden klaarstond voor weermachtsarbeid. Op een kwade keer werden voor Heiloo 110 paarden met wagens gevorderd voor weermachtswerk, terwijl in de gemeente 120 paarden en wagens aanwezig waren. Burgemeester C. Swaalf ging tot verweer over, en schreef een brief aan de Heer Commissaris der Koningin (Koningin doorgetikt) van de Provincie Noord-Holland, waarin hij stelde, dat er in de gemeente slechts 120 paarden aanwezig waren. Op grond hiervan stelde hij: meen ik tegen de vordering bezwaar te moeten maken van dit aantal van 110 paarden en wagens. De tuinders zijn dan niet in staat hun tuinbouwproducten de veiling te brengen. Het aanvoeren van naar levensmiddelen ten behoeve van de grossiers, in het bijzonder het meel voor de bakkers, ondervindt ernstige stagnatie. De veehouders verkeren in moeilijke omstandigheden wat betreft het op tijd melken van het Afb. 3. Onderduikers in Heiloo beluisteren clandestien een radiouitzending Afb. 4. Een onderduiker in zijn 'hol' in Heiloo 3. Onderduiken en verzet Onderduikers waren in Heiloo op diverse plaatsen gehuisvest. Dat betrof enkele joodse families of personen, maar vooral degenen die aan de Arbeiteinsatz' (tewerk stelling in Duitsland) wilden ontkomen doken onder. Die laatste groep werd gevormd door alle mannen tussen de 18 en 40 jaar. De methode was soms de keuze van een ander adres dan het adres waar men geregistreerd stond. Maar dikwijls moesten ook plaatsen gecreëerd worden die meer leken op holen onder de grond of kelders. Zodra er signalen kwamen van razzia's was het voor velen een sein om letterlijk ondergronds te gaan en pas weer boven te komen als het sein veilig werd gegeven. Heiloo kende evenals andere gemeenten ook diverse verzetsorganisaties. Voor de Heiloose verzetsmensen was de nacht van 1 op 2 september 1944 dramatisch. Dirk Bakker die aan de Westerweg woonde ter hoogte van de huidige Dirk Bakkerhof, verrichte ondergrondse werkzaamheden en verborg in zijn woning materiaal dat door de Alkmaarse K.P. was gekraakt, 's Nachts vond bij 7 cc

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Heylooer Cronyck | 2010 | | pagina 9