5 Duitse troepen, en de bevolking van Heiloo kreeg te maken met een steeds grimmiger en venijniger wordende overheersing van de Duitse bezetters. 2. Maatregelen tijdens de bezetting Hoewel, zoals hierboven beschreven, de veranderingen direct na de capitulatie in Heiloo niet zeer ingrijpend waren doordat er aanvankelijk nog geen Duitsers gelegerd waren in Heiloo, was er wel in mei 1940 een grote en belangrijke gebeurtenis. Al op 18 mei 1940 worden de eerste Duitse militairen ingekwartierd in de Sint Willibrordusstichting en in juli 1940 worden de eerste paviljoens gevorderd om er een Lazarett, een mili tair hospitaal, te vestigen. Een ingrijpende verandering. Er moeten 250 patiënten met 33 broeders naar het Provinciaal Ziekenhuis Duin en Bosch te Bakkum. Heilooënaren zien de patiënten lopend deze tocht maken. In de loop van de oorlogsjaren leggen de Duitsers een steeds groter beslag op de Willibrordus stichting zodat er aan het eind van de oorlog nog maar ongeveer 30 patiënten van de 700 aan het begin over zijn. 2 Geleidelijk aan worden de maatregelen van de bezetter meer voelbaar. Het gemeentebestuur en de burgemeester van Heiloo komen steeds vaker voor moeilijke beslissingen te staan. De burgemeester in 1940 was jhr. N. van Foreest. Hij was al in 1905 tot burgemeester benoemd. De laatste jaren van zijn burgemeesterschap liet zijn gezondheid te wensen over en op eigen verzoek werd hem op 15 mei 1941 eervol ontslag verleend.3 Hij werd opgevolgd door burgemeester G.C. Bos. Burgemeester Bos hield het niet lang vol in deze moeilijke tijd. Op medisch advies moest hij in april 1943 zijn ambt voor onbepaalde tijd Afb. 2. De Willibrordusstichting in gebruik als marinelazaret mm wa

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Heylooer Cronyck | 2010 | | pagina 7