De werkgroep 'Oud schrift' van het Regionaal Archief Alkmaar Tot de activiteiten van het Regionaal Archief Alkmaar (RAA), waarbij de gemeente Heiloo ook is aangesloten, behoort een cursus lezen van 'oud schrift'. Een groep (ver) gevorderde cursisten heeft besloten het boven genoemde manuscript van Boomkamp te Vertalen' en, onder auspiciën van het RAA, uit te geven. Op 16 april 2010 is de uitgave (dus voor het eerst) in druk verschenen. In het boek wordt aan de linkerzijde de oorspronkelijke tekst van Boomkamp c.s. weergegeven en aan de rechterzijde de transcriptie in modern Nederlands. De beschrijving van Heiloo Bij de beschrijving van Heiloo 1 wordt allereerst het Willibrordusputje bij de Witte Kerk aangeduid. Van de kerk wordt aangegeven dat het voor de helft een ruïne is. Vervolgens wordt de Heer van Heiloo, Willem van Cats, genoemd en zijn landhuis en landgoed Ter Coulster. De summiere beschrijving van het dorp eindigt met een -beknopte - beschrijving van Onze Lieve Vrouw ter Nood waar geen kapel of put meer aanwezig is, maar alleen nog een kruipspoor met offerandebus. Hoewel de beschrijving van Heiloo van ca. 1740 beperkt is, is het toch interessant dat met dit boek weer een deel van de geschiedenis van ons dorp is vastgelegd. Het boek is o.a. verkrijgbaar bij het Regionaal Archief Alkmaar en kost 10,00. Noten 1 Boomkamp geeft als betekenis van de naam Heiloo 'Heilige hoogte' aan; de hedendaagse bewerkers geven in een noot aan dat 'lo' bos betekent. H. de Raad (RAA) merkt hierbij op dat standaardwoordenboeken nergens de betekenis van het woorddeel '-loo' als 'hoogte' ondersteunen. Henk Oostendorp (Heiloo door de jaren heen, 1994) bepleitte echter wel de betekenis 'hoogte'. 36

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Heylooer Cronyck | 2010 | | pagina 38