Zuiderloo Zuiderloo is een onderdeel van het grotere ontwikke lingsgebied Zandzoom. Aangenomen mag worden, dat de naam is ontstaan om dat dit gebied het zuidelijke gedeelte van Heiloo omvat. Zandzoom en Zuiderloo. Het zijn aanduidingen voor wijken die in de toekomst, volgens een structuurplan, bebouwd zullen gaan worden. Koningsveld Dit is een bungalowpark aan de Vennewatersweg. Verondersteld wordt dat de naam is afgeleid van de naam van de voormalige eigenaar, de heer Keuning. De Passage De Passage is de nieuwbouw ten oosten van het station. De naamgeving ligt enigszins voor de hand: een plaats waar veel passanten langs komen, het spoor en de reizigers dus. Namen van gebouwen In sommige gevallen heeft de gemeente geen actieve bemoeienis gehad voor wat betreft de keuze van bepaalde benamingen en vernoemingen. De Egelantier De Egelantier is het gebouw dat gelegen is op de hoek Stationsweg - Westerweg aan de zuidzijde. Deze naam komt uit het verleden van Heiloo. In vroeger jaren was er een club kunstenaars in Heiloo die bekend waren onder de naam De Egelantiers". Overigens is Egelantier ook een duinroos (Rosa rubiginosa), met de verwijzing dat wij op een strandwal leven is dat ook wel gepast. Vroeger trof men op deze plaats een boerderij en een paar huisjes, en later, de voormalige Rabobank aan. Residence Kennemerstaete en De Dennenkroon Over de naamgeving van Residence Kennemerstaete en De Dennenkroon is niet veel bekend. Het wooncomplex Residence Kennemerstaete treft men aan de oostzijde van de Kennemerstraatweg, halverwege tussen Frederica's Hof en Dokterslaan. De Dennenkroon treft aan op de plek van het voormalige postkantoor op de Zeeweg aan de noordzijde nabij de spoorlijn, Spoorzicht, Het Sein en De Halte In het wijkje "Hoog en laag" zijn de karakteristieke kleine bejaarden woninkjes vervangen door apparte mentgebouwen met de namen Spoorzicht, Het Sein en De Halte. Het is duidelijk dat deze namen zijn gerela teerd aan het nabijgelegen station. Bronnen: Kadastrale atlas naar de opmetingen van 1821 Ooostendorp, H., Het straatnamenboek van Heiloo Heiloo 2003, Gemeente Heiloo, Bouwonderneming Tervoort Egmond. Met dank aan dhr. P. Bussen voor zijn informatie. 30

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Heylooer Cronyck | 2010 | | pagina 32