het andere werden getrokken. Over de dijk van de Die lag zo'n overtoom. Het Die Het vaarwater de Die stroomde in vroeger tijden (rond 1566) langs het Heilooërmeer. Het Kerkepad Het Kerkepad heeft als naam geen historische betekenis, maar de naam is gekozen omdat deze weg/dit pad langs de kapel op het terrein loopt. Het Landpad Midden op het terrein loopt Het Landpad. Deze verbindt De Olvendijk met De Overtoom. Straatnamen in de wijk 't Zeskant In 2008 kwam de nieuwe wijk 't Zeskant tot stand, 't Zeskant is gelegen in Heiloo-West, tegenover het winkelcentrum "Het Hoekstuk". Op de plek van deze wijk stonden vroeger de scholen "De Zeskant" en "Freinetschool" alsook de Openbare Bibliotheek van Heiloo (van 1978 tot november 2003). Deze gebouwen waren in de vorm van meerdere aaneengesloten zeskanten gebouwd. Deze zogenaamde veelvlakken zijn opge bouwd uit ribben (ribben zijn even lang, de vlakken zijn van dezelfde vorm en grootte en de hoeken tussen de vlakken zijn hetzelfde). Een andere eigenschap van zo'n veelvlak is dat men deze kan spiegelen. Spiegellaan en De Ribben De kenmerken van de genoemde voormalige gebouwen kan men dus terugvinden in de nieuwe straatnamen De Ribben en de Spiegellaan. De Ribben bevindt zich in het midden van de wijk. De Spiegellaan vormt de 'rand weg' van deze wijk. De wijk wordt gekenmerkt door vier woontypes, te weten: eengezinswoningen, patiowoningen, apparte menten en kavelbewoning Een grondige renovatie van het nabijgelegen winkel centrum Het Hoekstuk" nadert in juli 2010 zijn voltooiing. Straatnamen in overige wijken van Heiloo De Watergang en de Houtwal In 2009 werden de nieuwe appartementen aan De Omloop opgeleverd. Deze woningen werden voor een deel gebouwd op de voormalige voetbalvelden van HSV. De straten kregen de namen de Watergang en de Houtwal en zijn gelegen in de hoek tussen de Bayershoffweg en Het Maalwater. De namen zijn ontleend aan een fragment uit het bouwplan: "De begroeiing rond de voormalige sport velden bestaat uit iepen die deel uitmaken van een dichtbegroeide houtwal met inheemse heestersoorten. De houtwallen langs De Omloop en Het Maalwater worden door watergangen begeleid die een belangrijke functie in de waterhuishouding van het sportpark vervullen." Nabij de hoek De Omloop en Het Maalwater is aan de rand van dit wijkje bij opgravingen restanten van een "woodhenge" gevonden. (De) Elba In 2008 kwam ook (De) Elba als straatnaam erbij. Officieel behoort het lidwoord 'De' tot de benaming, maar het straatnaambord vermeldt het lidwoord niet. Elba is gelegen aan de Westerweg ter hoogte van de Ewislaan. Op het terrein van de nieuwe woningen bevond zich vroeger het bedrijf van S. Morsch, een kolenhandel en een benzinestation. Daarvoor was het, volgens het archief van de heer H. Oostendorp, een stuk weiland nabij de Ewislaan. Elba is een naam die men vroeger soms aan een afgelegen, slechte grond gaf. De Opkamer In navolging van andere straatnamen in de omgeving die met boerderijen of onderdelen daarvan (De Driestal en Het Vierkant) te maken hebben is gekozen voor de naam De Opkamer. De Opkamer is een zijweggetje van De Driestal. De Spindel De Spindel is een zijweg van de Oosterzijweg ter hoogte van Groenelaan. De Spindel is een begrip uit de metaal bewerkingindustrie (onderdeel van een freesmachine) die op deze locatie door de metaalwarenfabriek "Germefa" BV werd uitgeoefend. Namen van wijken en gebouwen Zandzoom De Zandzoom verwijst naar het begrip "zand" naar de ligging van het gebied op de strandwal. De groene zoom vormt de schakel tussen, in dit geval, de gemeenten Heiloo en Limmen en is zowel grens als verbindingsele ment. Sn® 29

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Heylooer Cronyck | 2010 | | pagina 31