STRAATNAMEN IN HEILOO Dick Slagter Inleiding terrein kan tevens gesproken worden over een 'buurtje'. De Krofi Henk Oostendorp komt de eer toe de achtergrond van Een kroft is een stuk zandgrond dat hoger ligt dan de de naamgeving van de straten van Heiloo uitgebreid te omringende akkers. In Heiloo kwamen 'kroften' veel- hebben beschreven in "Heiloo, Geschiedenis en verklaring vuldig voor. Op oude kaarten zijn zij meestal met de van de staatnamen Heiloo 1987 en Het Straatnamen- naam van de eigenaar aangegeven. Oostendorp geeft boek van Heiloo Heiloo 2003. De auteur was zelf ook dezelfde betekenis weer bij bijvoorbeeld de Tulpencroft- lange tijd betrokken bij de naamgeving van nieuwe laan. straten in Heiloo. De Olvendijk In zijn boeken geeft hij aan dat de straatnamen in Deze naam is de aanduiding van een perceel gelegen ten Heiloo een bron zijn van kennis van de plaatselijke zuiden van de Kanaalweg en ten oosten van 't Huis geschiedenis. Sinds het verschijnen van beide genoemde IJpenstein'. Op de oude kaarten zijn drie percelen met boeken is Heiloo een flink aantal straten rijker geworden, de naam Olvendijk te vinden: De Kleine Olvendijk, De Van de namen van deze straten wordt hieronder de Grote Olvendijk en De Olvendijk. achtergrond beschreven. H. Oostendorp vermeldt de naam 'Groote Olven'. Olven is misschien afgeleid van een persoonsnaam of is een verbastering van 'oltven' ('oude weide') of 'holven' Straatnamen op het GGZ-terrein ('lage weide De Strandwal Het grootste deel van de nieuwe straatnamen van de Een strandwal is een hoger gelegen stuk grond. Heiloo laatste tijd heeft betrekking op het terrein van de is ontstaan op een strandwal die zo'n 3000 jaar geleden voormalige St.Willibrordusstichting. Dat was vroeger is opgeworpen door zee en wind. een min of meer gesloten 'dorp'. Maar sinds 2006 is het terrein een gewone wijk of buurt van Heiloo is geworden. De aanwezige straten moesten daarom van namen worden voorzien. Daarbij is uitgegaan van de historie van Heiloo. Er werd gekozen voor de volgende namen. De Bullaan De noordflank van het terrein is gelegen aan de Kanaalweg die vroeger Bullaan werd genoemd. De Hooge Venne Dit is een aanduiding van een perceel dat nu binnen de wijk Ypestein zou liggen. Op een oude kaart is de naam reeds aanwezig en is te zien dat De Hooge Venne grenst aan het perceel De Olvendijk. De Kapelbuurt HlpH Het dorp Heiloo heeft zich in de loop der tijd ontwikkeld uit enkele verspreid liggende buurtschappen. Het te bebouwen gedeelte van het terrein aan de zuidflank is door de architecten dusdanig ontworpen dat het zicht De Overtoom vanuit Ypestein en het terrein op de zuidflank op de De overtoom is mechanisme op een dam met glooiende kapel van GGZ-NHN blijft bestaan. Van dit deel van het hellingen waarover kleine schepen van het ene water in 28

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Heylooer Cronyck | 2010 | | pagina 30