OLOFON De HEYLOOER CRONYCK is een uitgave van de Historische Vereniging Oud Heiloo. Redactie: Wim Buwalda Piet Kuijper Anne Mantel Dick Slagter Piet Stoffers Chris Streefkerk Redactieadres: Geestakker 43 1852 EW Heiloo e-mail: wim.buwalda@hetnet.nl Ontwerp en lay-out: Dave Dudink, Drukkerij De Dijk Drukwerk: Drukkerij De Dijk, Heiloo Reacties op de inhoud zijn ook mogelijk via de website van de vereniging: www.oudheiloo.nl. Overname van geplaatste artikelen of delen daarvan is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van de redactie met bronvermelding. Vernieuwde uitgave van de HEYLOOER CRONYCK, augustus 2010, jaargang 4, nummer 1. Op de omslag: intocht van de geallieerden op dinsdag 8 mei 1945 in Heiloo.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Heylooer Cronyck | 2010 | | pagina 2