IS T NU IN HEILOO A fib. 2: De bestrate weg 'Het Maalwater' (verderop in westelijke richting een fietspad) gezien vanuit het westen, 2010 De gebouwtjes van de beide gemalen zijn nu nog aan wezig, zij het enigszins veranderd. Het transformator huis heeft zijn oude staat behouden. Het kleine gemaal is niet meer in werking; de elektromotor is verwijderd. Het grootste gemaal functioneerde tot 2003 onder beheer van "Hoogheemraadschap Uitwaterende Sluizen" en na een fusie sindsdien onder auspiciën van "Hoog heemraadschap Hollands Noorderkwartier". Het omringende landschap is - ook gezien de foto's - ingrijpend veranderd. In het kader van de stimulering van de openluchtrecreatie en het toerisme werd het recreatieplan Heiloo-West ontwikkeld. Het plan, van ir. L.A. Heijdelberger van de Kon. Ned. Heide Mij., omvatte een dagrecreatiegebied tussen de Vennewaters- weg en het Heilooërbos en werd ontwikkeld 1970-1979. De naamgeving van het recreatiegebied kwam tot stand na een oproep in de Uitkijkpost van 7 september 1983. Het college koos voor de namen Noorderneg en Zuider- neg, met als scheiding de Zeeweg. 'Neg' betekent zoveel als 'scherpe kant/scherpe rand'. De Zuiderneg heeft het karakter van een bospark. De Noorderneg is een water rijk natuurgebied met veel vogels, o.a. de ijsvogel, en bijzondere planten als de rietorchis, de gevlekte orchis en de moeraswespenorchis. (Met dank aan mw. Zonneveld, Pierre Bussen en Chris Streefkerk voor hun informatie.) Sns 27

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Heylooer Cronyck | 2010 | | pagina 29