WAS V Afb. 1: Klein, groot gemaal en transformatorgebouw aan Het Maalwater, ca. 1930 Het grootste gemaal zorgde eertijds, net zoals nu, voor de afwatering van het polderwater van de "Baafjespolder" via de Hoevervaart op de Schermerboezem. Het vijzel gemaal is in 1917 voorzien van een toentertijd zeer moderne elektromotor. Het kleinste gemaal diende voor de bemaling van de polder "Het Maalwater". Dit was een elektrisch vijzel gemaal van 1920. Het kwam in de plaats van een vroegere molen die stond op de plaats waar nu het wipwatermolentje staat. Dit molentje komt uit de Varnerbroekerpolder toen de randweg van Alkmaar werd aangelegd. Het molentje heeft nog steeds een functie in de waterhuishouding van Het Maalwater. Het kleine gemaaltje is thans niet meer in gebruik. Familie W. Zonneveld, wonende in het huis aan de linkerzijde, heeft van ca. 1970 tot 1987 het beheer gehad over beide gemalen. Nu is het gebruik geautomatiseerd. Het transformatorhuis van 1917, waarin de hoogspan ning werd omgezet in laagspanning, zorgde voor de elektriciteit ten behoeve van de gemalen en omliggende woningen. De hoogspanning werd via een boven leiding, waarvan aan de rechterzijde de masten zichtbaar zijn, uit Egmond aangevoerd. Aan het begin van het zandweggetje (nu een populair fietspad) is de auto te zien die misschien in gebruik was door dokter Hoekstra. 26 eek!

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Heylooer Cronyck | 2010 | | pagina 28