Bespiegeling over de naamgeving van het putje van Kapel door A.P. Koeman De naamgeving van Runxput(te), de put van het bedevaartsoord Onze Lieve Vrouw Ter Nood in Heiloo, komt in enkele geschriften aan de orde. 1 Daarbij komt bijvoorbeeld de verklaring van de naam voor als afleiding van Roriksput, een verwijzing naar de hoofdman van de Noormannen Rorik. In de Heylooer Cronyek van augustus 2009 wordt een akte uit het Oud Archief Heiloo genoemd waarin gesproken wordt over Room- putte. 2 Vooralsnog blijft de herkomst van de naam in nevelen gehuld. Ons actief Oud Heilool- id, A.P. Koeman, wilde zich graag wagen aan enige gedachten over de mogelijke achtergrond van de naamgeving. Dit heeft hij op papier gezet met de vraag aan de lezers om te reageren op zijn overwegingen. (Red.) De geschiedenis van de Runxputte en speciaal de speculaties omtrent de naam hebben mij aan het denken gezet. Naar mijn idee zou de naam Runxput, in verband met ceremoniële handelingen zoals het rondgaan met kaarsen, vanen en kruisen, kunnen worden geduid als: Rincsputte -> Rinxputte -> Runxputte. Dat is een 'ommegangsput' waar men in een 'rinc', een ring omheen liep. De naam Roomputte kan mogelijk zijn ontstaan doordat kopiisten twee letters over het hoofd hebben gezien; er zou aanvankelijk 'Ro(nd)omputte' gestaan kunnen hebben. Dat is een put waar ommegangsriten plaats vonden. Zo bezien is de Roomput ook een ommegangsput en zijn beide genoemde namen synoniem. In een beschrijving over de in Brugge vereerde heilige Donatius wordt verhaald over een vrouw uit Osdenne (te duiden als 'Oesdom'?) die water haalde uit de bron van de Roricsput. Osdenne lijkt me eerder een verbastering van Oostende dan van Oesdom. Ook al gezien het feit dat de heilige in Brugge vereerd werd. De naam Roricsput heeft zo bezien weinig met Heiloo, c.q. Oesdom van doen. Mijn speculaties leg ik graag aan de lezers van de Heylooer Cronyek voor en ik nodig u uit om daarop te reageren. 1 Zie onder andere: O. Thiers, 't Putje van Heiloo, Bedevaarten naar O.L. Vrouw ter Nood", Hilversum 2005, pag. 18. 2 R.A.A. Oud Archief Heiloo, inv. nr. 70

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Heylooer Cronyck | 2010 | | pagina 27