De gravure, die ergens tussen 1637 en 1700 werd gemaakt en mogelijk door Frederick de Wit opnieuw werd uitgegeven, getuigt van het feit dat een substantieel aantal katholieke sponsors in Holland de productie van specifiek katholieke thema" s heeft aangemoedigd De keus van de kunstenaar van de genoemde gravure om Maria weer te geven als de Onbevlekte Ontvangenis samen met een herkenbare plaats van aanbidding gelegen binnen de grenzen van Holland laat zien dat de Katholieke Kerk probeerde om in de Republiek weer tot een kerkelijke eenheid te komen. Het gadeslaan door Maria van een vredige, ongehinderde katholieke pelgrimage in een herkenbaar bedevaarts oord op Hollandse bodem geeft de voortdurende kracht van het katholicisme in de Republiek weer en haar strijdlustige standpunt ten aanzien van het verbod, opgelegd door de protestantse regering, van katholiek religieuze uitingen in het openbaar. Dankzij de goedkope en eenvoudig te realiseren gravures kon de kunstenaar van De Ruïne van de Kapel zijn aanzienlijke vrijheid gebruiken om polemische prenten te produceren en te verspreiden en had hij op die manier meer mogelijkheden dan een kunstenaar die schilderijen maakte. De Ruïne van de Kapel onderstreept daarom de cruciale functie die prenten voor de Hollandse katholieken had om hun trouw aan hun eigen godsdienst te uiten alsook hun groeiende antipathie ten opzichte van de calvinisten ten tijde van de opleving van het katholicisme". Dr. Elissa Auerbach Lector aan de faculteit Kunstgeschiedenis Georgia College en State University Milledgeville, Georgia (V.S.) 24

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Heylooer Cronyck | 2010 | | pagina 26