kinderen kwamen aan hun trekken. Maar ook de volwassenen werd vertier geboden. Een groot dorps feest, georganiseerd door het "Bevrijdingscomité, onder leiding van ds. Bloemhoff, vond plaats op woensdag 9 mei 1945 op het sportterrein achter "Hollands Roem". Minder vrolijk was het oppakken van degenen die tijdens de bezetting hun affiniteit met de bezetters toonden. Nogal heldhaftig brachten leden van de zogenaamde Binnenlandse Stijdkrachten landwachters en NSB'ers, onder wie burgemeester Swaalf, in het openbaar op. 14 Waar we nu met gemengde gevoelens op terugkijken was het in het openbaar kaalscheren van meisjes en vrouwen die tijdens de bezetting in contact waren geweest met Duitse militairen. De opvatting bestaat dat de volkswoede die tijdens de bezetting en vooral in de hongerwinter was ontstaan op deze wijze 'gecontroleerd' een uitweg werd geboden. 15 Mede dankzij de zending van hulpgoederen elders uit de wereld (wittebroodsmeel uit Zweden, Marshallhulp uit de Verenigde Staten) werd langzamerhand het herstel ingezet. Maar veel levensmiddelen waren lange tijd nog alleen via de distributie te verkrijgen. De laatste gewonde Duitsers vertrokken in begin juni uit de Willibrordusstichting. Zij hadden nog wel een openluchtzwembad nagelaten dat tot de zeventiger jaren nog heeft bestaan. Het kampement van de veldbakkerij in het Heilooër Bos werd door het Nederlandse leger in beslag genomen. Tankgrachten en tankbarrières aan de Zeeweg, de Zandersloot en de Kennemerstraatweg werden bij voor rang geslecht. Het bestuur van Heiloo was in de eerste maanden na de bevrijding in handen van het Nederlands Militair Gezag. De Alkmaarse burgemeester Van Kinschot fungeerde enkele dagen als waarnemend burgemeester en op 15 mei werd de heer J. Vennink tot waarnemend burgemeester benoemd. Op 16 november 1945 verga derde de (nood) gemeenteraad voor het eerst. Herstel werkzaamheden vormden het belangrijkste agendapunt. Gezien de samenstelling van het gemeentebestuur was er een restauratie van de oude politieke opstellingen. De wederopbouw en de verzuiling gingen blijkbaar hand in hand. Noten 1 Met dank aan dhr. J.J. Dekker voor zijn informatie. 2 Schuurman, J.,Vliegveld Bergen NH 1938-1945, 2001, Uitgeverij De Coogh, Bergen NH 3 Oostendorp, Henk, Heiloo door de jaren heen 1994, Drukkerij Uitkijkpost B.V. Heiloo 4 De heer Swaalf werd na de bevrijding op 6 mei 1945 door de minister van Binnenlandse Zaken onmiddellijk ontslagen als burgemeester. Later tijdens de rechtzitting in 1947 werd vastgesteld dat hij toch nog wel wat voor de ingezetenen van Heiloo had betekend, maar het uiteindelijke vonnis was internering voor de tijd die in detentie was doorgebracht en ontzetting uit ambt- en kiesrechten. (Oostendorp, Henk, Heiloo door de jaren heen 1994, Drukkerij Uitkijkpost B.V. Heiloo) 5 De Heylooer Cronyck, vijfde jaargang nr 1mei 1980. 6 Heylooer Cronyck, vijfde jaargang nr. 1, meil980 7 Informatie van J.J. Dekker 8 Winkel, L.E., De Ondergrondse Pers 1940-1945, 's-Gravenhage, Martin us Nijhoff, 1954 9 Een bedrijf in letters, 65 Jaar Drukkerij Uitkijkpost (1934-1999), Drukkerij Uitkijkpost B.V. 10 De Heylooer Cronyck mei 1980 en de Heylooer Cronyck december 2007 11 Zie: Heylooer Cronyck december 2007 jaargang 1 nummer 1. 12 Schuurman, J., Vliegveld Bergen NH 1938-1945, 2001Uitgeverij De Coogh, Bergen NH 13 Gegevens gedeeltelijk ontleend aan Zwijnenberg, P.A. e.a. "Vaders achter het behang', Heiloo, 2000. 14 Er was niet bij iedereen evenveel waardering voor het optreden van de BS'ers, zie: Zwijnenberg P.A./ Schuring, J.: 'Vaders achter het behang', Heiloo, 2000. 15 Zie: Zwijnenberg, P.A. /L. Zeeman, L.: 'Vaders achter het behang', Heiloo, 2000 18

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Heylooer Cronyck | 2010 | | pagina 20