192 002309 /32> |l Sgt. 1 G.M. Loos voor de goede samenwerking. De bakkerijloods naast Westerweg 53 werd al snel gesloopt. De andere barakken hebben tot ca. I960 dienst gedaan als keuringskamp voor Nederlandse mili tairen. 6. Het dagelijks leven in de oorlog Het leven zoals men dat in Heiloo kende veranderde langzaam in de eerste jaren van de oorlog en de bezetting. Kinderen beleefden die tijd ook weer anders dan hun ouders. Voor de laatsten waren de zorgen eerder en heviger aanwezig. In Heiloo is zeker in de eerste jaren van de oorlog geen groot voedselgebrek geweest. Heiloo was een agrarische gemeente met relatief veel tuinbouw en landbouw. Bij bevriende boeren, tuinders, slagers en kruideniers was lange tijd in de oorlog wel enig voedsel te verkrijgen. Van buiten Heiloo, vanuit de grote steden, werden ook naar Heiloo voedseltochten ondernomen en vaak niet tevergeefs. Men liep dan altijd wel het risico dat door de TWEEDE BISTRfBUTTE STAMKAART mmm BI - SiSpSfil R\ Afb. 10A. Distributiestamkaart bezetter of de landwachten onderweg de moeizaam verkregen levensmiddelen werden afgenomen. Maar in de strenge hongerwinter (1944-1945) was ook in Heiloo sprake van grote voedselschaarste. Veel levens middelen kon men alleen door middel van distributie bonnen verkrijgen en aan het einde van de bezetting was ook dat niet of nauwelijks meer toereikend vanwege de grote schaarste. Naast aardappelen werden suikerbieten, opgehaald uit de Wieringermeer, een 'populair' bestand deel van maaltijden. Zag men eerder af van het verkrijgen van eten via de 'gaarkeuken', later werd dankbaar gebruik gemaakt van deze voorziening. Eten van de gaarkeuken, bereid in het Brunogebouw en ook in het gymnastieklokaal van de openbare school, werd met een kar rondgedeeld in Heiloo. Een bekende anekdote is dat een kar met 'soep' omviel bij de spoorwegovergang aan de Kerkelaan. Dit tot groot verdriet van degenen die klaar stonden om de soep op te halen. Door de moeders werd voorts op een noodzakelijk creatieve wijze op een primitief kacheltje een zo voedzaam en smakelijk mogelijke maaltijd bereid. H- A. it A j* ffcrfa n«"> A. H.A. HA H A. RA. RA. Afb. 10B. Distributiebonnnen Soa 75 13 IS r» !!J11|;|t J S 1 STA H K4A T 1 ?r??rrrrrrr~r~~"JtL-t S - 'V - - swsk vaam. H.A. «JL RA. Zé VBmom itd csi 'i&u.'-wmm voor tsa m m m mmm

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Heylooer Cronyck | 2010 | | pagina 17