11 1O's 5 pa.** vew welk^T Noor A-We sf SIC, e.ilocvnA C :>A yQ_/>. r-\ '&J aa.v }ipp' paftxkkey kgUM^) Hei loo $U-ua.Te Afb. 7. Situatieschets veldbakkerij en omgeving ook aangeloven. Op 1 mei 1944 werd met de aanvang van de bouw begonnen. De bouw vond plaats met 50 man en 2 wachtposten. Een grondwal naast de boswachterswoning met bomen werd vernield en een stuk bos werd kaalgehakt. Daar kwam de veldbakkerij. De bakkerij is in dienst geweest van 1 juli 1944 tot maart 1945. De bakkerij voorzag de Duitse troepen in de omgeving van brood. Twee houten barakken ten behoeve van opslag kwamen aan de overzijde van de Westerweg in het zogenaamde Sparrenbos onder de oude sparrenbomen (in werkelijk heid zijn het dennen). In een later stadium zijn er nog enige barakken bij gebouwd. In dit Sparrenbos was de sinds oude tijden bekende "Preekstoel" gevestigd, een brede kuil omhuld door een wal en omringd door bomen. Deze historische plek werd door de Duitsers vernield. Het grote witte huis Westerweg 51 werd "Hauptstube", hoofdkantoor, en onderdak voor officieren. In de huizen 43 tot en met 49 kwamen ook Duitsers. Het huisje van Klaas Mulder, Westerweg 53, werd een klein kantoortje en slaapplaats voor een stel wachtposten. In het huisje van Snelten, nummer 5 IA, sliepen "Pfeerdemanner", paardenmannen. In de werkmanswoning, nummer 51B, naast onze boerderij Noord-West, werd op de dors stallingruimte gemaakt voor meerdere paarden. In het hoofdkantoor moest mijn vader een "Ausweiss" toegangspas halen, omdat wij voortdurend door het kamp moesten. De stemming onder de Duitsers was in die tijd slecht, want ze verloren in Rusland steeds meer terrein en alle dagen daverden de bombardementsvliegtuigen over in de richting van Duitsland. Melklevering aan de bakkerij en verplichte productie De bakkerij was nog maar net in bedrijf of er kwam een Duitse "hoge ome" het erf op om alle op de boerderij geproduceerde melk te vorderen. Mijn vader wist via de bevriende controleur B.A. Tromp, die in de Frederikslaan woonde en ambtenaar van de CCD (Centrale Controle Dienst) was, een valse in het Duits gestelde verklaring van de Alkmaarse Ortscommandant 12 CAf

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Heylooer Cronyck | 2010 | | pagina 14