in het Heilooër Bos. De bovengrondse leiding liep langs de Kennemerstraatweg bij Nijenburg en kon daar -clandestien- worden afgetapt. Een driemanschap, J. van Westrienen, P. A. Wallaart en J.J. Dekker zorgde voor het beluisteren, op papier zetten, vermenigvuldigen van het ontvangen nieuws in het blad "Telex". 7 Naast Telex verschenen in Heiloo nog andere lokale ondergrondse krantjes. Genoemd kunnen nog worden: "De Onderduiker", "De Nieuwsbode" en "De Vrije Krant". Bij de vervaardiging van De Onderduiker was ook Matthijs Zonderhuis zeer betrokken en dit blad en De Nieuwsbode werden door G. Keppel gedrukt. 8 Op 1 juni 1945 kon door G. Keppel op dezelfde drukpersen waarop de ondergrondse bladen tot stand kwamen de "Uitkijkpost" worden gedrukt. 9 De Vrije Krant was een uitgave van een patiënt van de Willibrordusstichting. 4. Oorlogshandelingen Door de ligging van Heiloo niet ver van de kust en niet ver verwijderd van het vliegveld Bergen kreeg Heiloo in de oorlogsjaren ook te maken met handelingen die rechtstreeks te maken hebben met de oorlogsvoering. De bezetter bouwt verdedegingswerken langs de kust, de Atlantikwall, om een invasie in dit gedeelte van West- Europa door geallieerde troepen te voorkomen. Voor Heiloo betekent dit dat er een tankgracht wordt gegraven tussen Egmond en Heiloo van zuid naar noord. Omdat Alkmaar een plaats is waar Duitse militairen zijn gelegerd, bouwt men om Alkmaar een Egelstelling. Ook daarvoor wordt een tankgracht gegraven, van west naar oost, aan de zuidkant van Alkmaar ter hoogte van de Van Foreestlaan. De enige doorgang vanaf Heiloo naar Alkmaar is dan nog de Kennemerstraatweg, die wordt ook nog geblokkeerd, (zie afb. 6, blz. 10) Het betekent ook dat er steeds vaker ruimte voor verblijf van Duitse militairen wordt gevorderd. Soms is dat voor kort verblijf van enkele dagen, soms ook worden woonhuizen gevorderd voor langere perioden. Vaak moeten Heilooënaren hun eigen huis dan op korte termijn verlaten en moeten zij hun woning of andere ruimte dan gestoffeerd voor de bezetter achterlaten. Het vliegveld Bergen is na de capitulatie een militair doel voor de geallieerden. Vanwege dit vliegveld in Bergen leggen de Duitsers een schijn vliegveld aan in de Vennewaterspolder. 11 Al deze militaire objecten maken dat de regio en ook Heiloo nogal eens slachtoffer wordt van bombardementen. In de uitgebreide studie "Vliegveld Bergen NH 1938-1945" door Johan Schuurman is een opsomming opgenomen van de bommen die vallen op Heiloo. 12 Op en nabij het Slimpad en de Heerenweg vallen op 20 september 1941 vijf brisantbommen die woningen en de Muloschool flink beschadigen. Ook aan de Holleweg vallen diezelfde middag bommen waardoor woonhuizen worden geraakt". Er wordt een woonhuis tegenover de begraaf plaats aan de Holleweg getroffen door een brandbom. Er vallen bommen in de buurt van de Willibrordus stichting en ook wordt melding gemaakt van bommen die vallen in de buurt van het schijnvliegveld. Op 23 december 1943 worden elf brisantbommen gedropt, er ontploffen er acht. Een blindganger slaat door het wegdek van de Kennemerstraatweg. Op last van de Duitsers worden vijftig huizen ontruimd. Er is grote schade aan huizen aan de Oosterzijweg, de Groenelaan en de Zevenhuizerlaan Ook op 21 januari 1944 vallen er weer brisantbommen op percelen aan de Oosterzijweg, de Groenelaan en de Kennemerstraatweg. Deze bombardementen veroorzaken veel schade, maar ook vallen er dodelijke slachtoffers en gewonden. 5. De Duitse veldbakkerij in het Heilooër bos en andere oorlogsherinneringen Door Vok Bakker Het onderstaande bestaat uit eigen herinneringen aangevuld met informatie van mijn oudere broer en reeds eerder door mijn vader opgeschreven verhalen. De plaats van handeling is het noordelijk deel van de gemeente Heiloo. Onze woonlocatie was de boerderij "Noord-West" die te vinden is aan het eind van de over het spoor doorgetrokken Kuillaan. De bevrijding op 5 mei 1945 beleefde ik als kind van net zeven jaar als een periode van meerdere feestdagen. Het Duitse barakkenkamp met de veldbakkerij In de situatieschets op pagina 12, die overeen komt met de topografische kaart nummer 19A van het Ministerie van Oorlog, uitgave 1950, is rechtsboven het barakken kamp aangegeven. De bakkerij loods was gesitueerd aan de zuidzijde tegen de thans nog bestaande boswachters woning Westerweg no. 53 (linksonder). Boswachter Klaas Mulder en zijn gezin moesten het huis uit. Buurman Benno Snelten en zijn gezin die net voor het spoor in het kleine witte huisje woonde trof hetzelfde lot en gingen bij familie inwonen. Ook de eerste vijf huizen langs de Westerweg naar Alkmaar werden ontruimd. Dit betrof de huisnummers 43 tot en met 51 Een NSB'er die in een van deze huizen woonde moest er 11

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Heylooer Cronyck | 2010 | | pagina 13