!#ln - /p tijd droeg hij nooit meer een pet). Beleefd doch dringend werd de kassier gevraagd de kluis te openen en in een mum van tijd werden de bonkaarten in jute- en postzakken gestouwd en naar de gereed staande blauwe auto gebracht. Aan het stuur Fritz Conijn, naast hem Hans Voskuil. Distributieambtenaren en het nog aanwezige publiek werden naar de leeggehaalde kluis gevoerd en ingesloten, de leider (Pierre) zei door het sleutelgat, dat hij de sleutel aan een spijker had opgehangen. In de kluis ontstond geen paniek, het licht had men laten branden en de lucht was draaglijk. Ongeveer een half uur later hoorde men stemmen buiten het kantoor, waarvan men de stem van dokter Barnhoorn herkende, de toenmalige directeur van de Willibrordusstichting. De ingeslotenen konden vertellen, dat de sleutel ergens moest hangen en daardoor wist dokter Barnhoorn de ingeslotenen te bevrijden. Intussen was ook de toenmalige burgemeester, C. Swaalf, gearriveerd. Deze sloeg groot alarm en stelde de Duitse militairen op de hoogte. De buit bij de overval bedroeg ongeveer 15.000 bonkaarten en lag ondertussen al veilig opgeborgen in een boerderij. De blauwe auto stond - alsof er niets gebeurd was - weer in de Nassaugarage. De overvallers hadden allang een veilig heenkomen gevonden. Van de acht, die de overval pleegden, vonden er enkele weken later vijf de dood voor de Duitse vuurpelotons of in een vuurgevecht. In juni Jacobus Francken en Albertus Reulen te Bloemendaal, in september Fritz Conijn en Hans Voskuil in Vught, en in oktober Gerard Veldman bij het vuurgevecht bij Rustenburg. Van dezen waren er twee Alkmaarder, namelijk Fritz Conijn, leider van de K.P. Alkmaar en Gerard Veldman, een hoogstaand mens met grote principes; hij bad voor hij de strijd inging en hij zou zeker geen bevel opvolgen, als hij voor zichzelf niet de overtuiging had, dat de actie verantwoord was. Mr. J.P.M. de Bie (Pierre) bleef te Alkmaar en overleed in 1972. - De ondergrondse pers Een aantal Heilooërs heeft zich ondanks de gevaren die daaraan waren verbonden bezig gehouden met het opschrijven en verspreiden op schrift van het nieuws dat zij via clandestien beluisterde radio-uitzendingen hadden ontvangen Ondanks het bevel van de bezetters om in mei 1943 alle radiotoestellen in te leveren, werden door sommige Heilooërs toch radio's in bezit gehouden en goed verborgen. In het verborgene werden (Engelse) zenders beluisterd. Maar toen in de herfst van 1944 de elektriciteit werd afgesloten konden de radio's niet meer worden gebruikt. Men bleek echter vindingrijk. De Duitse bezetters hadden nog wel beschikking over elektriciteit o.a. ten behoeve van het kampement van de veldbakkerij 25 Maart 1 yj (f'"^ Sg«1)3 Wegens het zeer belangrijke nieuws v*.n de laatste 24 uur, verschijnt 011e fieuveblad ook hedenmorgen. Be Redactie. W e b t t r 0 n t. Grote gealltroepenafdelingen zijn gistermor gen de lijn, ten I, van het Rul.rgebied overgetrokken. Tijdens deze ooeratie werden door 1500 transport*-* en gli3vliegtuigen grote eenhe den luch t l&Tïd i ngt? t roep en achter de Rijn neergelaten. In eon speciaal ccMUBloué veri Ier. Eisenhower werd. "bekend gemapfct» dat ie Ei ja over ef- "bre^d front van gr--"oreoordBe luchtrmofat er. de marine vrriem den krachtipre steun. 1b em, later uitgtgever. tetrioht w "ftlisi* Kont- po me r 7 werd genelc, dat Lm -A «nfctr cv. rm 1 vemen tussen "Tesel, fanten nn Rees en dat enkele bruggehoofden reede 2 3 ka diep warec. 1500 Aaerik. bommen*", deden geweldig# sanvallen 033 vliegvelden, vlak writer iet et rijd tor,-.,;] f or dwtgoite, wat er nog ma de D. luchtmacht ever is, te ver'ainderer* ep te ®tj jges. Oofc 2 vliegvelden In ons tmë en non fabriek hl j A rut en rerUcft a-<naeva,rier., Afb.5. Fragment van de Heilooër ondergrondse krant 'Telex' 9

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Heylooer Cronyck | 2010 | | pagina 11