Met genoegen bieden we u de extra dikke uitgave van de zomereditie 2009 van de Heylooer Cronyck aan. De productie heeft even wat meer tijd gevergd dan gebruikelijk, maar de inhoud moet deze vertraging ruimschoots kunnen compenseren. We hebben een aantal auteurs bereid gevonden een bijdrage te leveren aan ons periodiek. Daar prijzen we ons erg gelukkig mee. Daardoor kan de variatie in de artikelen ook groter worden. In de geschiedenis van Heiloo zijn nog diverse onderwerpen die er zich voor lenen om in de Cronyck te worden beschreven. Bijdragen van diverse kanten worden door de redactie op prijs gesteld. De redactie vindt het van belang alle aangeboden artikelen ook nu te publiceren. De omvang van deze uitgave en het noodzakelijke kleurgebruik leidt er wel toe dat we dit nummer, ook uit het oogpunt van de begroting, als dubbelnummer voor 2009 moeten beschouwen. Als onderdeel van de 'Canon van Heiloo' wordt, als een van de belangrijkste 'vensters' op Heiloo, 'Kapel', Onze Lieve Vrouw ter Nood, belicht. Piet Kuijper geeft een samengevat beeld van de grillige historie en de betekenis van het bedevaartsoord. Pieter Louter en Geert Luth zijn gedoken in de geschie denis van de schouten van Heiloo. Zij wisten interessante gegevens van deze gezagsdragers op te diepen. De samenwerking met onze zustervereniging 'Baduhenna' krijgt gestalte door een uitvoerig en 'diepgravend' artikel van de hand van Silke Lange. Ook ondergronds doet Zuiderloo van zich spreken. Ons lid van de eerste uren, dhr. H.G. ten Berge, heeft zich verdiept in de naamgeving van een van de landhui zen van Heiloo. Naast deze artikelen treft u de vaste rubrieken 'Zo was't en zo is 't nu in Heiloo' en 'Voor u gelezen' aan. De redactie staat nadrukkelijk open voor reacties op de inhoud. Wij wensen u veel leesgenoegen. De redactie 3

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Heylooer Cronyck | 2009 | | pagina 5