WAS *T Afb. 1: Voor het Gezellenhuis ca. 1936 Op de foto zien we een groep rooms-katholieke '(St. Jozef-) Gezellen' geposteerd voor het 'Gezellenhuis'. Het Gezellenhuis is gebouwd in opdracht van de rooms- katholieke parochie, waarschijnlijk met overgebleven stenen van de bouw van de St. Willibrordusstichting (voltooiing 1930). In de beginjaren werd het gebouw beheerd door een door pastoor Van Meeuwen opgerichte stichting, maar door financiële problemen nam de parochie het beheer over. Later werd het gebouw bekend als NKJB-gebouw (NKJB Nederlands Katholieke Jongeren Beweging, een organisatie voor de oudere katholieke jeugd). Behalve door de katholieke jongeren werd het gebouw, omdat het wat intiemer was dan het veel grotere Brunogebouw, gebruikt als onderkomen voor (familie)recepties, feestjes en partijen. Lange tijd werd de exploitatie uitgevoerd door mw. Morsch/Van der Maat. 48

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Heylooer Cronyck | 2009 | | pagina 50