Wim Buwalda Over de dagboeken van Frederica Fontein Verschuir 'Ik ben en blijf een Looërtje' Dit schreef en zei Cornelia Frederica Fontein Yerschuir (1859-1944) meermalen toen zij in Alkmaar woonde. Het Heiloo van haar jeugd bleef trekken, vooral ook omdat het landgoed Ter Coulster in het bezit van de familie bleef en het hoofddoel was van frequente uitstapjes naar Heiloo. Tochtjes die lopend, per rijtuig, met de tram, op de fiets en later ook per automobiel werden verricht. In het begin van haar huwelijk met Bartout van der Feen de Lille (1857-1921) verbleef het jonge echtpaar dikwijls op het landgoed, dwaalde daar rond en '(wij) bouwden prachtige luchtkastelen De notities over Ter Coulster vormen maar een beperkt onderdeel van de dagboeken die Frederica bijhield ge durende zestig jaar, van het begin van haar huwelijk tot haar laatste dagen. In 'De mensch plooit zich al gauw naar de toestanden' van de hand van Veronica H. Besteman-Burgering worden de dagboekaantekeningen van een interessante persoonlijkheid uitvoerig belicht en geplaatst in de tijd, de lokale situatie en de familieomstandigheden. De binding met Heiloo De familie Fontein Verschuir was in de achttiende eeuw een vooraanstaande familie in Friesland. De grootvader van Frederica, Gijsbert Fontein Verschuir (1764-1838) werd burgemeester van Alkmaar en lid van de Tweede Kamer. Hij werd verheven in de adelstand en kocht de heerlijkheid Oesdom en Heiloo (1824). Hij bewoonde het voorname -nog steeds bestaande- patriciërshuis, huize 'De Dieu', in de Langestraat in Alkmaar. In 1808 had hij het landgoed Ter Coulster gekocht. De ruïne van het oorspronkelijke kasteel was toen reeds gesloopt. Hij knapte, te beginnen in 1810, het landgoed op en liet een houten landhuis bouwen. Op de funda menten van de kasteelruïne werd een boerderij gebouwd. De vader van Frederica, Giesbert Fontein Verschuir (1815-1875), was in de periode 1840-1854 burge meester van Heiloo (en Limmen). Hij woonde met zijn gezin in het 'The Red House' aan de Kerkbuurt 31, nu Kennemerstraatweg 382 in Heiloo. Daar werd Frederica in 1859 geboren. Als enige nazaat van haar grootvader erfde zij later, naast de titel jonkvrouw, het landgoed Ter Coulster. Zij bezocht de gemeenteschool in Heiloo en kreeg verder onderwijs in Alkmaar. Haar jeugdjaren bracht zij vrijwel geheel door in Heiloo. Dat verklaart haar levenslang durende band met Heiloo. Na een strenge winter in 1882 verlieten Frederica en haar moeder, die inmiddels weduwe was geworden, het ondergesneeuwde, landelijke Heiloo om in de stad Alkmaar te gaan wonen. Afb. 1: 'The Red House', Kennemerstraatweg, 2009 Huwelijk en gezin In 1884 huwde Frederica met Bartout van der Feen, werkzaam bij de Alkmaarse rechtbank. Hij voegde later de naam van zijn grootmoeder aan de zijne toe en verkreeg zo de achternaam Van der Feen de Lille. Het echtpaar Frederica en Bartout betrok na enige tijd het huis De Dieu aan de 'goudkust' van Alkmaar, de Langestraat. Mede omdat de dagboeken werden begonnen vlak voor het huwelijk in 1884, blijken zij een aardig inzicht te 46

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Heylooer Cronyck | 2009 | | pagina 48