Afb. 4 Deel van de zerk van het familiiegraf Op de zerk staat verder te lezen, zie kader rechts 9: A 1759 DEN 3 AUGUSTUS IS HIER BEGRAVEN SIEBA JOHANNA LAARMAN DEN 17 DITO HINDRIJETTE CATRINA LAARMAN A 1764 DEN 9 JULY SIEBEN JANS MOEDER VAN SCHOUT LAARMAN A 1765 DEN 7 DEC SIEBA JOHANNA LAARMAN A o 1775 DEN 17 NOVEMBER ELIZABETH RENT- INK (schoonzuster, nicht DEN 30 DITO JUDIK RENTINK VROUW VAN SCHOUT LAARMAN A° 1781 DEN 14 APRIL HENDRIK LAARMAN $2 Ra at I Jd/3 STRAM Afb. 5: Gedeelte van kadastrale kaart van Heiloo. Het gearceerde gedeelte geeft de plaats aan van het graf en gedenk naald van Wilhelmus Laarman (uit het Straatnamenboek van Heiloo) 10. )&s> 43

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Heylooer Cronyck | 2009 | | pagina 45