en van Heiloo 1755-1810 Geert Luth Deel 1: Wilhelmus Laarman 1 De Laarmanstraat en het grafzerk van de familie Laarman in de Witte Kerk zijn bewijzen dat schout en secretaris Wilhelmus Laarman iemand was die meetelde Afb. 1: Straatnaam Laarmanstraat in de Heiloose dorpsgemeenschap. Genealogie familie Laarman De familie Laarman is afkomstig uit Duitsland en later de provincie Groningen. Ernst Jans Laarman (ca. 1687- ca. 1755) was een zoon van Johan Herman Laarman die uit Duitsland (Raden) afkomstig was en naar Vlagtwedde kwam waar hij in 1710 koeherder wordt genoemd. Vlagtwedde is een kerkdorp in het Groningse Westerwolde. Johans zoon Ernst heeft kennelijk goed geboerd, want zijn kinderen sloten huwelijken met goede partijen. Ernst Jans Laarman huwde op 04-04-1717 te Vlagtwedde met Sijben Jans, geboren ca. 1692 te Vlagtwedde. Ernst Laarman was daar tien maanden voor zijn huwelijk op 28-02-1716 aangenomen als lidmaat van de Christelijke Gemeinte' (lidmaat nr. 710). Sijbe Jans was reeds op 03-06-1712 aangenomen (lidmaat nr. 621). Ernst Laarman woonde vanaf 1729 in Vlagtwedde op 'de Olde Smids Plaetse'2. Ernst Jans Laarman en Sijben Jans lieten in Vlagtwedde vier dochters (drie droegen de naam Aeltien wat duidt op vroegtijdig overlijden van twee van hen) en drie zoons, Jan, Herman/Harm en Wilhelmus, dopen. Wilhelmus vestigt zich definitief in het westen van het land, maar behield wel banden met Groningen. Volgens het huwelijkscontract van Herman/Harm Laar man, een oudere broer van Wilhelmus, op 28-01-1758 opgemaakt te Vlagtwedde, neemt zijn moeder, Sijben Jans, haar zoon en zijn bruid op in haar huishouding en stelt zij hem in possessie' van al haar goederen. Harm en zijn vrouw Rixte namen dus de boerderij/keuterij van zijn moeder over, maar als tegenprestatie nam het bruidspaar Harms moeder 'erbij', dat betekent dat zij haar tot haar dood zouden verzorgen. (Harm Laarman is overleden in 1805 en Rixte in 1796). Om de één of andere reden hebben zij die belofte niet waar gemaakt, want Sijben is, volgens het lidmaten- register van Vlagtwedde, naar Heiloo gegaan, naar Willem, haar jongste zoon. In het lidmatenregister in Heiloo wordt Sijben Jans niet vermeld, maar op de zerk van het familiegraf van Laarman lezen we dat zij op 19-07-1764 is overleden. Op 14-12-1793 vinden we in Vlagtwedde: De brouwer Wijbe Eijlts te Vlagtwedde als gemach tigde van Willem Laarman, schout van Heijloo in het Noorderkwartier van de provincie Holland verkoopt aan Harm Eernst Laarman en Rixte Jarckes Meening: een huis te Vlagtwedde tussen de zogenaamde Vriezenkamp van Wubbe Keilers (Coylers) en de Heereweg3. Willem had dit huis in 1769 gekocht. Wilhelmus Ernst Laarman Wilhelmus is gedoopt 10-07-1729 te Vlagtwedde en overleden 23-01-1805 te Heiloo, op 75-jarige leeftijd 4. In 1755 woont Wilhelmus Laarman in Heiloo. Hij koopt dan, van de weduwe van de overleden schout Pieter van der Horst (die hertrouwd is met Gerrit van der Mate) het huis waarin alle jaren daarvoor ook schou ten woonden. In de akte staat: In januari 1755 verkoopt Gerrit van der Mate uit Bergen, getrouwd met Neeltie van der Wel, weduwe van Pieter van der Horst, aan Willem Laarman, als wonende bij de hoogedele heer van Heijloo etc. een huis en erve en boomgaard, hier bij de kerk, belend de lijweg ten noorden en oosten, de weduwe Hendrik van Leek ten westen en Cornelis Cooge ten suijden. 5 Dit huis stond in de kerkbuurt (Witte Kerk). Hier uit blijkt tevens dat Willem Laarman bij de heer van Heijloo woonde. Was hij misschien privé-secretaris? 40

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Heylooer Cronyck | 2009 | | pagina 42