msUk periode 1656-1695 schout van Heiloo. Hij wordt rooms-katholiek geregistreerd als overleden in 1695 te Heiloo. Uit de stukken zijn diverse van zijn kinderen te herleiden: - Pieter IJsbrands van der Velden. Trouwt in 1700 met Maartie Michiels te Heiloo en overlijdt kinderloos in 1727 aldaar. Hij is een van de vermogende inwoners van het dorp en is veelvuldig actief als schepen. Hij wordt bij het overlijden van zijn vader in 1695 niet gevraagd als opvolger; Maartje IJsbrands van der Velden. Zij trouwt met Cornelis Slikker te Limmen en later met Claas Ariens Dekker te Heiloo, twee beeldbepalende personen in Limmen en Heiloo; Dirk IJsbrands van der Velden. Dirk overlijdt vermoedelijk als vrijgezel. Hij wordt in 1699 genoemd als overleden in het rooms-katholiek sterfregister van Heiloo. In 1732wordtinhetverpondingenregisternog 1,5 morgen bezit van de erven Dirk van der Velden ge noemd; Trijntje IJsbrands van der Velden. Zij trouwt met Willem Jans Blom in 1681 en is moeder van Dirk Willems Blom, een van de rijkste inwoners van Heiloo en later Akersloot in de eerste helft van de 18e eeuw. Ik vermoed dat door verder onderzoek in de archieven van Heiloo uit de 17e eeuw nog veel meer details over de familie Van der Velden te vinden zijn. Opvallend van bovenstaande schets is dat de familie zeer rijk was en de rooms-katholieke kerk trouw was gebleven (niet gangbaar voor meeste notabelen in die tijd, waarbij wel aangetekend moet worden dat in Heiloo circa 90% van de bevolking rooms-katholiek was, ondanks de grote invloed van de reformatie). wmmm Afb. 1: Straatnaambord Van der Veldenstraat Tijdelijke schout Cornelis Limburg 1695-1698 In de periode 1695-1698 wordt Cornelis Limburg genoemd als schout in de diverse akten. Van hem is verder weinig bekend. Periode familie Van der Horst 1698-1752 De eerste akte van Pieter van der Horst sr. dateert van 1698. Er worden in latere jaren diverse kinderen van hem genoemd: Pieter, Jacob, Aagje en Ariaantje. De dochters worden in 1696 en 1698 gereformeerd gedoopt te Alkmaar, waarbij als moeder Annetje Alders Kloek wordt genoemd. Via diverse transacties koopt Pieter grond in Heiloo. Ook treedt hij op voor derden bij het passeren van akten. Pieter sr. oefent het schoutsambt uit tot 1727. Zijn zoon Pieter jr. wordt vanaf 1723 genoemd als schotvan ger (waarbij expliciet de toevoeging jr. wordt vermeld) en neemt in 1727 de rol van schout van zijn vader over, die vermoedelijk plotsklaps is overleden. Hij was getrouwd met Neeltje van Wel, diein 1706 geboren waste Egmond aan Zee als dochter van Jan van Wel, een telg uit een schoutenfamilie te Egmond Binnen. Kinderen zijn verder niet bekend. In oktober 1752 is Pieter betrokken bij zijn laatste akte. In februari 1753 wordt Pieter Claas Bommer genoemd als waarnemend schout. De vrouw van Pieter van der Horst jr. hertrouwt met Gerrit van der Maaten. Tijdelijke schout Pieter Claas Bommer 1752-1754 Pieter Claas Bommer was president-schepen toen Pieter van der Horst jr. overleed. Hij was een van de invloed rijkste inwoners van Heiloo. Rooms-katholiek gedoopt in 1697 te Heiloo en aldaar drie maal getrouwd. Hij krijgt kinderen, van wie zijn oudste zoon Nicolaas Bom mer later bekend wordt als pastoor te Castricum, die de veldslag aldaar in 1799 beschrijft K In februari 1754 overlijdt ook Pieter Claas Bommer plotseling. Spotlight op George Coenraad Iken 1754-1755 De meest illustere schout van Heiloo is zeker George Coenraad Iken geweest. Vanaf juli 1749 nam hij de secretarisrol over van Cornelis Cooghe. Bij het plots- klapse overlijden van Pieter Claas Bommer zal hij ge vraagd zijn de dubbelrol van secretaris en schout te gaan vervullen (wat vanaf 1753 mogelijk was). In maart 1754 wordt hij de eerste keer als schout vermeld. Het is niet verbazingwekkend dat er geen straat naar George is vernoemd in Heiloo. In december 1756 wordt de volgende verklaring door de schepenen van Heiloo vastgelegd (schepenakten 91, Oud-Rechterlijk archief Heiloo, vrij vertaald): "Wij ondergeschreven schepenen der heerlijkheid Heijloo en Oesdom verklaren het volgende over George Coenraad Iken en Elisabeth Stoesak, echtelieden. George Coenraad Iken is gedurende 5 jaar schout en secretaris van de heerlijk heid geweest en is daar met voornoemde vrouw en kinderen 38

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Heylooer Cronyck | 2009 | | pagina 40