Afb. 11a. De palenkrans in het Maalwater Afb. 11b. De palenkrans in het Zuiderloo 1 o.a. Therkorn et al. 2006. 2 Bloemers/Therkorn 2003. 3 Therkorn in voorbreiding. 4 Dijkstra et al. 2006. 5 De Koning in voorbereiding. Het monster voor de l4C-datering is genomen uit het restant van de paalkern (de rest van de paal was al vergaan). Op grond van de zwarte verkleuring is er waar schijnlijk sprake van eikenhout. Omdat het buitenste hout ontbreekt (tussen kern en laatstgevormde jaarring) zal de daadwerkelijke datering van de structuur iets jonger zijn. Dit zal echter niet veel zijn, naar schatting +/- 30 jaar. 7 Lange/Sam 2007. 8 De Ridder in: Streefkerk et al 1995 9 Kok 2008. 10 Brunsting 1962. 11 Van Haaster 1997. 12 Lange et al. 2004. 13 Molenaar 2001. 14 Mondelinge mededeling Tim de Ridder. 15 Van Haaster 2003. 16 Koenders 2000. Mogelijk is tijdens het onderzoek aan de oostkant van de Spanjaardslaan een prehistorische voorganger van de nog aanwezige aardwal aangetroffen. Het onderzoek is echter nog in volle gang en een concrete datering van het aangetroffen fenomeen hebben we op dit moment nog niet. De klei voor het aardewerk kan worden verstevigd door het toevoegen van plantaardig materiaal of door bijvoorbeeld steen- of potgruis. Het gebruikte materiaal wordt 'magering' genoemd. 19 Lange in voorbereiding, Kloosterman 2007. 20 Stratigrafie: de gelaagdheid van de bodem, de (chrono logische) volgorde van afzettingen, sedimentatie. 21 OSL is de afkorting voor Optically Stimulated Lumi- nesence. Het dateringsonderzoek is een afgeleide van de thermolumiscentiemethode. 22 Mondelinge mededeling Mark van Raay en Ron Duindam. 23 Mondelinge mededeling. Dit verhaal staat beschreven in het levensverhaal van de heilige Adelbert, de Vita Adalberti. Onder andere Hoffmann 2005. Archeobotanie/paleobotanie: Paleobotanie is de wetenschap die onderzoek doet naar fossiele planten en bomen. De naam is afgeleid van het Griekse Palaios uit vroeger tijden afkomstig" in combinatie met "bota nie plantkunde. In de archeologie wordt paleobota- nisch onderzoek toegepast om informatie te verkrijgen over het toenmalige landschap, de veranderingen ervan (natuurlijk of door toedoen van de mens), etc. Paleobo- tanisch onderzoek omvat onder andere de pollenanalyse (onderzoek aan stuifmeel) en macroresten-analyse (zaden en andere plantaardige restanten). 26 Van Wijngaarden-Bakker/Brinkkemper 2005. 27Lange/Sam 2007. 28 Zandopduiking: een hoger gelegen plek van zand in het landschap. Op een natuurlijke manier ontstaan. Literatuur E.A. Besselsen/M.S.M. Kok/S. Lange 2008. Onder zoekskader voor het archeologisch onderzoek in het project Zandzoom-Zuiderloo, gemeente Heiloo (Noord- Holland), versie 1.2. AAC-notities 65, Amsterdam. Bloemers, J.H.F./L.L. Therkorn. 2003. Wisselende Seizoenen en Verborgen Landschappen: wetlandarcheo- logie in Velserbroek, Prov. Noord-Holland, Haarlem Brunsting, H. 1962. De sikkels van Heiloo, in: 32 ©cy

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Heylooer Cronyck | 2009 | | pagina 34