OLOFON De HEYLOOER CRONYCK is een uitgave van de Historische Vereniging Oud Heiloo. Redactie: Wim Buwalda Piet Kuijper Anne Mantel Dick Slagter Chris Streefkerk Redactieadres: Geestakker 43 1852 EW Heiloo e-mail: wim.buwalda@hetnet.nl Ontwerp en lay-out: Dave Dudink, Drukkerij De Dijk Drukwerk: Drukkerij De Dijk, Heiloo Reacties op de inhoud zijn ook mogelijk via de website van de vereniging: www.oudheiloo.nl. Overname van geplaatste artikelen of delen daarvan is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van de redactie met bronvermelding. Vernieuwde uitgave van de HEYLOOER CRONYCK, augustus 2009, jaargang 3, dubbelnummer 1 en 2. Op de omslag: afbeelding van de ruïne van de kapel van Onze Lieve Vrouw ter Nood, met links de put met enkele personen. Vervaardiger anoniem. Afkomstig uit het Regionaal Archief Alkmaar. Bij plaatsing van deze prent op de omslag kwam de vraag op of dit wel werkelijk een afbeelding is van de ruïne van de kapel van Onze Lieve Vrouw ter Nood. De bouwval vertoont immers ook veel overeenkomst met afbeeldingen van de ruïne van de Witte Kerk.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Heylooer Cronyck | 2009 | | pagina 2